Hälsostationerna

En lista över hälsostationerna

Alla Esbobor hör till ett servicedistrikt för hälsostationer som bestäms utifrån hemadressen. Om du vill, kan du byta din hälsostation: byte av hälsostation.

Om du inte vet vilken din egen hälsostation är, ring tidsbokningen vid vilken  hälsostation som helst och fråga.

Egenvård

På sidan Egenvård får du information om hur du kan ta hand om dig själv och främja din hälsa. På varje hälsostation finns en plats där du bland annat kan mäta blodtrycket, väga dig och ta midjemått.

Hälsostationerna är öppna vardagar kl. 8–16

Alla hälsostationer har ett eget telefonnummer. Kontaktuppgifterna finns på hälsostationernas sidor. När du ringer tidsboknings- och rådgivningsnumret sparas ditt nummer i en automat. Du blir uppringd i regel inom en timme. Det finns en sms-tjänst för hörselskadade. En anvisning för telefontjänsten

  • Vid livshotande situationer, ring 112
  • Om du är i behov av annan brådskande vård, ring hälsostationen på morgonen kl. 8–10.  Du får en jourtid för samma dag. Om du är i behov av första hjälpen, kan du komma direkt till hälsostationen.
  • I icke-brådskande ärenden ber vi dig ringa efter kl. 10.
  • En vårdare bedömer din situation och hänvisar till lämplig vård. Vårdaren kan ge en mottagningstid till exempel till en läkare, en sjukskötare, en hälsovårdare eller en fysioterapeut. Du kan också få råd för egenvård.

Jour under kvällar och veckoslut

Uppgifter om jourer

Jouren på Hagalunds hälsostation förnyas den 23 maj 2016 19.5.2016
Jouren betjänar vardagar kl. 8-16. När du behöver vård i ett brådskande ärende, boka tid till den jourhavande sjukskötarens mottagning på webben: www.esbo.fi/ehalsa. När du behöver första hjälp eller om du inte kan boka tid på webben, kom direkt till hälsostationen utan tidsbokning.
Från 9 maj 2016 behandlas frakturer vid jouren på Jorvs sjukhus 6.5.2016
Benbrott behandlas vid Jorvs sjukhus och efterkontroll görs vid hälsostationen Samaria.

Nyheter

RSS
Publicerad 23.12.2011 kl. 9.52 , uppdaterad 22.4.2016 kl. 13.39