Hälsostationerna

Hälsostationerna 

Varje hälsostation har eget telefonnummer för tidsbokning

När du ringer hälsostationen svarar en automatisk telefontjänst och sparar ditt nummer så att vi kan ringa dig samma dag, i allmänhet inom en timme. Bokningsnumret och direktnummer till personalen finns på hälsostationens sida på webben.

Om du behöver akut vård kan du  komma utan att ringa först. Hälsostationerna är stängda kvällar och veckoslut. Kvällar och nätter samt veckoslut och helgdagar får du akut vård på hälsocentralsjouren vid Jorvs sjukhus.

En vårdare bedömer vårdbehovet
När du ringer till hälsostationen, bedömer en vårdare din situation och hänvisar till lämplig vård.  Vårdaren kan till exempel ge råd för egenvård eller en mottagningstid hos en sjukskötare, fysioterapeut ellet läkare eller en telefontid hos en läkare eller sjukskötare. Du kan också be att få en tid hos en viss läkare.


Det behövs inte alltid läkare
I följande fall hänvisar vi i första hand till en vårdare elle en fysioterapeut:

  • influensa, magsjukdom eller urinvägsinfektion
  • sjukintyg för kortare sjukledigheter eller intyg vid vård av sjukt barn
  • blessyrer och lindrigt skadade olycksoffer
  • ryggskott hänvisas till en fysioterapeut
  • vid årsbesök på grund av en långtidssjukdom besöker patienten först en sjukskötare och först därefter en läkare
  • råd om t.ex. kost och livsstil, preventivmetoder för undvika graviditet och könssjukdomar, resenär som behöver hälsoråd
  • vaccinationer, sprutor och remiss till provtagning
  • livskriser och uppföljning av depressionvård hänvisas till psykiatriska sjukskötare

Sjukskötaren frågar vid behov en läkare om råd och hänvisar vid behov patienten vidare en läkare.

Benbrott (frakturer) behandlas endast på hälsostationen Samaria i Esbo centrum och på Hagalunds hälsostation.

Egenvård på hälsostationen
På hälsostationen finns en plats där du bland annat kan mäta blodtrycket, väga dig och ta midjemått.  Där finns också information om långtidssjukdomar och hur du kan ta hand om dig själv.

Patientdataarkivet i bruk i Esbo 14.5.2014
Esbo har idag tagit i bruk det nationella Patientdataarkivet. I tjänsten Mina Kanta-sidor kan du ange om dina patientuppgifter vid behov får överlåtas till övriga enheter. Du kan också kontrollera dina patientuppgifter, laboratorieresultat och elektroniska recept. Patientdataarkivet innehåller uppgifter som förts in efter att arkivet tagits i bruk.
Hälsostationernas system för återuppringning förnyas fr.o.m. 7.5 5.5.2014
Hälsostationernas system för återuppringning uppdateras i maj–juni. När du ringer till hälsostationen ska du först välja mellan avbokning, bokning, provsvar och övriga ärenden.

Nyheter

RSS
Publicerad 23.12.2011 kl. 9.52 , uppdaterad 11.2.2014 kl. 9.22