Hälsostationerna

En lista över hälsostationerna

Alla Esbobor hör till ett servicedistrikt för hälsostationer som bestäms utifrån hemadressen. Om du vill, kan du byta din hälsostation: byte av hälsostation.

Om du inte vet vilken din egen hälsostation är, ring tidsbokningen vid vilken  hälsostation som helst och fråga.

Egenvård

På sidan Egenvård får du information om hur du kan ta hand om dig själv och främja din hälsa. På varje hälsostation finns en plats där du bland annat kan mäta blodtrycket, väga dig och ta midjemått.

Hälsostationerna är öppna vardagar kl. 8–16

Alla hälsostationer har ett eget telefonnummer. Kontaktuppgifterna finns på hälsostationernas sidor. När du ringer tidsboknings- och rådgivningsnumret sparas ditt nummer i en automat. Du blir uppringd i regel inom en timme. Det finns en sms-tjänst för hörselskadade. En anvisning för telefontjänsten

 • Vid livshotande situationer, ring 112
 • Om du är i behov av annan brådskande vård, ring hälsostationen på morgonen kl. 8–10.  Du får en jourtid för samma dag. Om du är i behov av första hjälpen, kan du komma direkt till hälsostationen.
 • I icke-brådskande ärenden ber vi dig ringa efter kl. 10.
 • En vårdare bedömer din situation och hänvisar till lämplig vård. Vårdaren kan ge en mottagningstid till exempel till en läkare, en sjukskötare, en hälsovårdare eller en fysioterapeut. Du kan också få råd för egenvård.

Jour under kvällar och veckoslut

Uppgifter om jourer

Giltighetstiden för röntgen- och ultraljudsremisser ändras 17.2.2015
Om din remiss är daterad 24.2.2015 eller tidigare är remissen i kraft till 30.4.2015. Efter detta går remissen ut. Ändringen gäller inte ögonbottenfotograferingar.

Hälsorådgivningens telefonnummer ändras 30.12.2014 17.12.2014
hälsorådgivning på tfn 09 10023 betjänar fram till den 30 december kl. 10. Därefter får du hälsorådgivning vid din egen hälsostation samt hos mödra- och barnrådgivningens, tandvårdens och mental- och missbruksvårdens egna telefontjänster. Kvällar och veckoslut får du råd om att söka sig till jouren på tfn 09 87 10023. Från Terveyskirjasto och eOmahoitokirjasto får du information dygnet runt.

Nyheter

RSS
 • Hälsostationerna vaccinerar utan tidsbokning, se tider här. Du kan också vaccinera dig vid mödra- och barnrådgivningen.
 • Bolarskogs hälsostation är nu Oma Lääkärisi Bolarskog. Det nya numret för tidsbokning och rådgivning är 09 855 4100. Kundavgifterna förblir som förr.

 • Tidsboknings- och rådgivningsnumret vid Bolarskogs hälsostation betjänar ändå normalt 23–24.10 på tfn 09 816 42410. Brådskande fall sköter vi på Mattby hälsostation. Om du behöver vaccineras kan du gå till vaccinationsmottagningen vid Mattby hälsostation tisdagen 21.10 kl. 8.00–9.30.
 • Ring tidsbokningen på Mattby hälsostation. Om du behöver akut vård får du en mottagningstid till sjukskötarens jourmottagning samma dag.
  Du kan vänta hemma i stället för på hälsostationen. På så vis blir väntetiden på hälsostationen kortare.
 • Esbo har idag tagit i bruk det nationella Patientdataarkivet. I tjänsten Mina Kanta-sidor kan du ange om dina patientuppgifter vid behov får överlåtas till övriga enheter. Du kan också kontrollera dina patientuppgifter, laboratorieresultat och elektroniska recept. Patientdataarkivet innehåller uppgifter som förts in efter att arkivet tagits i bruk.
Publicerad 23.12.2011 kl. 9.52 , uppdaterad 30.3.2015 kl. 16.07