Hälsostationerna

En lista över hälsostationerna

Alla Esbobor hör till ett servicedistrikt för hälsostationer som bestäms utifrån hemadressen. Om du vill, kan du byta din hälsostation: byte av hälsostation.

Om du inte vet vilken din egen hälsostation är, ring tidsbokningen vid vilken  hälsostation som helst och fråga.

Egenvård

På sidan Egenvård får du information om hur du kan ta hand om dig själv och främja din hälsa. På varje hälsostation finns en plats där du bland annat kan mäta blodtrycket, väga dig och ta midjemått.

Hälsostationerna är öppna vardagar kl. 8–16

Alla hälsostationer har ett eget telefonnummer. Kontaktuppgifterna finns på hälsostationernas sidor. När du ringer tidsboknings- och rådgivningsnumret sparas ditt nummer i en automat. Du blir uppringd i regel inom en timme. Det finns en sms-tjänst för hörselskadade. En anvisning för telefontjänsten

  • Vid livshotande situationer, ring 112
  • Om du är i behov av annan brådskande vård, ring hälsostationen på morgonen kl. 8–10.  Du får en jourtid för samma dag. Om du är i behov av första hjälpen, kan du komma direkt till hälsostationen.
  • I icke-brådskande ärenden ber vi dig ringa efter kl. 10.
  • En vårdare bedömer din situation och hänvisar till lämplig vård. Vårdaren kan ge en mottagningstid till exempel till en läkare, en sjukskötare, en hälsovårdare eller en fysioterapeut. Du kan också få råd för egenvård.

Jour under kvällar och veckoslut

Uppgifter om jourer

Känner du redan till Mina Kanta? 7.5.2015
På sidorna Mina Kanta i kanta.fi kan du läsa dina patientuppgifter, som tidigare främst varit tillgängliga för vårdpersonalen. Du kan bland annat läsa journalanteckningarna av läkare, hälsovårdare och sjukskötare och se de e-recept som skrivits ut till dig. I slutet av maj finns också laboratoriesvaren på Mina Kanta.
Giltighetstiden för röntgen- och ultraljudsremisser ändras 17.2.2015
Om din remiss är daterad 24.2.2015 eller tidigare är remissen i kraft till 30.4.2015. Efter detta går remissen ut. Ändringen gäller inte ögonbottenfotograferingar.

Nyheter

RSS
Publicerad 23.12.2011 kl. 9.52 , uppdaterad 30.3.2015 kl. 16.07