Esbovikens hälsostation

E-tjänster och telefontjänsten

E-tjänster: Avboka din tid, kontrollera din tid, boka tid till regelbundna kontrollbesök vid kronisk sjukdom, Hälsomappen och Patientdataarkivet
Tidsbokning och rådgivning, se Kontaktuppgifter

Boka tid till läkare eller sjukskötare. En anvisning för telefontjänsten

Du kan boka tid på webben hos jourhavande sjukskötaren om ärendet gäller förkylning, magsjuka, hudsymtom eller små skador eller om du behöver ett sjukintyg.

Kom ihåg att avboka din tid på webben eller per telefon om du inte kan komma på mottagningen. För mottagningstid som inte utnyttjats och inte avbokats tar vi ut en avgift.

Olycksfall och akut insjuknande

Vid livshotande situationer, ring 112.
I andra brådskande fall:

  • Vardagar kl. 8–16, ring hälsostationens tidsbokningsnummer. Du får hjälp under samma dag. Om du behöver första hjälp till exempel på grund av ett blödande sår eller en astmaattack kan du komma direkt till hälsostationen utan att ringa i förväg.
  • Under kvällar, veckoslut och helger får du information om jourer på numret 09 871 0023.

Vaccinering

Ni kan boka tid hos sjukskötare för vaccinering (inte influensavaccinering).

Gör så här:
Boka tid på webben
eller
Ring tidsbokningen på Esbovikens hälsostation, hälsovårdare vardagar kl. 9-10, 09 81645414. Vi ringer upp dig kl. 12-13.

Information om vaccinering

Egenvård på hälsostationen

Vid hälsostationens egenvård kan du bl.a. mäta blodtrycket och väga dig. Bekanta dig också med egenvårdens webbtjänst.

Länkar

Nödsituationer
Besöksavgifter för hälsostationer
Laboratorier och röntgen
Frakturer
Avgiftsfria sjukvårdsartiklar
Egenvård
Vård vid kronisk sjukdom
Preventivrådgivning
ERecept
Vaccinationer
Hyposensibilisering
Cancerscreening
Hälsorådgivning
Byte av hälsostation

Tillgänglighet till vård och tillfredsställelsen med service i mars 2016

Väntetid till hälsocentralsläkare: 28 dagen
Tillfredsställelsen med Esbovikens hälsostationens service:

Väntetid till hälsocentralsläkare, alla hälsostationer
Tillfredsställelsen med hälsostationernas service

Du kan boka tid på webben hos jourhavande sjukskötare och för vaccineringar 20.10.2015
Du kan nu boka tid på webben hos jourhavande sjukskötare och för vaccineringar
Sjuk- och hälsovårdens tidsbokning på webben 1.9.2015
Du kan kontrollera och avboka din tid på webben. Du kan också kontrollera, boka om och avboka dina tider hos studerandehälsovården. Du kan kontrollera, avboka eller flytta en tid till mental- och missbruksvården.

Nyheter

RSS
  • Har du ett e-recept som måste förnyas? Du kan be om att få receptet förnyat på Mina Kanta-sidor. Esbo stads hälsovård börjar förnya recept via en webbtjänst måndagen 30.11 efter att nödvändiga uppdateringar gjorts i patientdatasystemet.
  • Reumapatienterna får ledinjektioner vid den egna hälsostationen eller vid Hagalunds hälsostation. Nya reumapatienter, som fått sin diagnos för mindre än två år sedan, samt patienter med en tung medicinering får vård vid HNS.
  • Speciellt mycket beröm får servicen vid hälsostationerna i Esbo, Jyväskylä, Kouvola, Åbo och Tavastehus, uppger en ny undersökning av Kommunförbundet. Resultaten grundar sig på kundrespons som samlades in i oktober 2014.
  • Om din remiss är daterad 24.2.2015 eller tidigare är remissen i kraft till 30.4.2015. Efter detta går remissen ut. Ändringen gäller inte ögonbottenfotograferingar.

  • hälsorådgivning på tfn 09 10023 betjänar fram till den 30 december kl. 10. Därefter får du hälsorådgivning vid din egen hälsostation samt hos mödra- och barnrådgivningens, tandvårdens och mental- och missbruksvårdens egna telefontjänster. Kvällar och veckoslut får du råd om att söka sig till jouren på tfn 09 87 10023. Från Terveyskirjasto och eOmahoitokirjasto får du information dygnet runt.
Publicerad 16.4.2013 kl. 14.44 , uppdaterad 18.4.2016 kl. 12.54

Ämne:
  • Hälsocentraler
Område:
  • Esboviken, 
  • Stor-Esboviken