Hagalunds hälsostation


E-tjänster och telefontjänsten

E-tjänster: Avboka din tid, kontrollera din tid, boka tid till regelbundna kontrollbesök vid kronisk sjukdom, Hälsomappen och Patientdataarkivet
Tidsbokning och rådgivning, se Kontaktuppgifter

Boka tid till läkare eller sjukskötare. Om du är i behov av brådskande vård, ring tidsboknings- och rådgivningsnumret på morgonen kl. 8–10. I icke-brådskande ärenden, vänligen ring efter kl. 10. En anvisning för telefontjänsten

Du kan boka tid på webben hos jourhavande sjukskötaren om ärendet gäller förkylning, magsjuka, hudsymtom eller små skador eller om du behöver ett sjukintyg.

Kom ihåg att avboka din tid på webben eller per telefon om du inte kan komma på mottagningen. För mottagningstid som inte utnyttjats och inte avbokats tar vi ut en avgift.

Vid olyckshändelser  och akut insjuknande

Vid livshotande situationer, t.ex. förlamningssymptom, bröstsmärta eller vid allvarliga olyckshändelser ring genast 112. Vid andra brådskande fall:

  • Ring tidsbokningen helst genast klockan 8 eller reservera akuttid till jourhavande sjukskötare . Du får hjälp redan samma dag. Om du behöver första hjälp t.ex. vid blödande sår eller misstanke om frakturer, kan du komma till hälsostationen utan att ringa i förväg.
  • Under kvällar, veckoslut och helger får du information om jourer på numret 09 871 0023.

Vaccinering

Du kan komma på hälsovårdarens vaccinationsmottagning utan tidsbokning mån och tor kl. 8–10.
På mottagningen ges allmänna vaccinationer, enligt den på förhand planerade vaccinationsplanen och medicininjektioner. Information om vaccinering

Egenvård på hälsostationen

Vid hälsostationens egenvård kan du bl.a. mäta blodtrycket och väga dig. Bekanta dig också med egenvårdens webbtjänst.

Länkar

Nödsituationer
Besöksavgifter för hälsostationer
Laboratorier och röntgen
Frakturer
Avgiftsfria sjukvårdsartiklar
Egenvård
Vård vid kronisk sjukdom
Preventivrådgivning
ERecept
Vaccinationer
Hyposensibilisering
Cancerscreening
Hälsorådgivning
Byte av hälsostation

Tillgänglighet till vård och tillfredsställelsen med service i april 2016

Väntetid till hälsocentralsläkare: 24 dagen

Väntetid till hälsocentralsläkare, alla hälsostationer
Tillfredsställelsen med hälsostationernas service

Jouren på Hagalunds hälsostation förnyas den 23 maj 2016 19.5.2016
Jouren betjänar vardagar kl. 8-16. När du behöver vård i ett brådskande ärende, boka tid till den jourhavande sjukskötarens mottagning på webben: www.esbo.fi/ehalsa. När du behöver första hjälp eller om du inte kan boka tid på webben, kom direkt till hälsostationen utan tidsbokning.
Från 9 maj 2016 behandlas frakturer vid jouren på Jorvs sjukhus 6.5.2016
Benbrott behandlas vid Jorvs sjukhus och efterkontroll görs vid hälsostationen Samaria.

Nyheter

RSS
Publicerad 4.7.2013 kl. 10.27 , uppdaterad 6.5.2016 kl. 9.51

Ämne:
  • Hälsocentraler
Område:
  • Hagalund, 
  • Stor-Hagalund