Hagalunds hälsostation

E-tjänster och telefontjänsten

E-tjänster: Avboka din tid, kontrollera din tid, boka tid till regelbundna kontrollbesök vid kronisk sjukdom, Hälsomappen och Patientdataarkivet
Tidsbokning och rådgivning, se Kontaktuppgifter

Boka tid till läkare eller sjukskötare. Om du är i behov av brådskande vård, ring tidsboknings- och rådgivningsnumret på morgonen kl. 8–10. I icke-brådskande ärenden, vänligen ring efter kl. 10. En anvisning för telefontjänsten

Kom ihåg att avboka din tid på webben eller per telefon om du inte kan komma på mottagningen. För mottagningstid som inte utnyttjats och inte avbokats tar vi ut en avgift.

Vid olyckshändelser  och akut insjuknande

Vid livshotande situationer, t.ex. förlamningssymptom, bröstsmärta eller vid allvarliga olyckshändelser ring genast 112. Vid andra brådskande fall:

  • Ring tidsbokningen helst genast klockan 8. Du får hjälp redan samma dag. Om du behöver första hjälp t.ex. vid blödande sår eller misstanke om frakturer, kan du komma till hälsostationen utan att ringa i förväg.
  • Under kvällar, veckoslut och helger får du information om jourer på numret 09 871 0023.

Vaccinering

Du kan komma på hälsovårdarens vaccinationsmottagning utan tidsbokning mån och tor kl. 8–10. Du kan komma och ta allmänna vaccinationer eller köpa ett vaccin och ta det med dig. Information om vaccinering

Egenvård på hälsostationen

Vid hälsostationens egenvård kan du bl.a. mäta blodtrycket och väga dig. Bekanta dig också med egenvårdens webbtjänst.

Länkar

Nödsituationer
Besöksavgifter för hälsostationer
Laboratorier och röntgen
Frakturer
Avgiftsfria sjukvårdsartiklar
Egenvård
Vård vid kronisk sjukdom
Preventivrådgivning
ERecept
Vaccinationer
Hyposensibilisering
Cancerscreening
Hälsorådgivning
Byte av hälsostation

Tillgänglighet till vård och tillfredsställelsen med service i juni 2015

Väntetid till hälsocentralsläkare: 26 dagen
Tillfredsställelsen med Hagalunds hälsostationens service:

Väntetid till hälsocentralsläkare, alla hälsostationer
Tillfredsställelsen med hälsostationernas service

Giltighetstiden för röntgen- och ultraljudsremisser ändras 17.2.2015
Om din remiss är daterad 24.2.2015 eller tidigare är remissen i kraft till 30.4.2015. Efter detta går remissen ut. Ändringen gäller inte ögonbottenfotograferingar.

Hälsorådgivningens telefonnummer ändras 30.12.2014 17.12.2014
hälsorådgivning på tfn 09 10023 betjänar fram till den 30 december kl. 10. Därefter får du hälsorådgivning vid din egen hälsostation samt hos mödra- och barnrådgivningens, tandvårdens och mental- och missbruksvårdens egna telefontjänster. Kvällar och veckoslut får du råd om att söka sig till jouren på tfn 09 87 10023. Från Terveyskirjasto och eOmahoitokirjasto får du information dygnet runt.

Nyheter

RSS
Publicerad 4.7.2013 kl. 10.27 , uppdaterad 3.7.2015 kl. 12.49

Ämne:
  • Hälsocentraler
Område:
  • Hagalund, 
  • Stor-Hagalund