Hagalunds hälsostation

E-tjänster och telefontjänsten

E-tjänster dygnet runt


Telefontjänsten

  • Tidsboknings- och rådgivningsnumren: se Kontaktuppgifter. Om du behöver brådskande vård, ring tidsbokningen helst på morgonen kl. 8–10. I icke-brådskande ärenden ber vi dig ringa efter kl. 10.
  • Vi har ett system för återuppringning. En anvisning för telefontjänsten

Avbokning dygnet runt

Om du inte kan komma på mottagningen, kom ihåg att avboka din tid på webben eller per telefon genom att ringa tidsbokningen. Avbokningen är möjligt dygnet runt. Du ska avboka före föregående vardag kl. 14. För mottagningstid som inte utnyttjats och inte avbokats tar vi ut en avgift.

Olycksfall och akut insjuknande

Vid livshotande situationer, ring 112.

Vardagar kl. 8–16

  • Om du behöver första hjälp till exempel på grund av ett blödande sår eller en astmaattack kan du komma direkt till hälsostationen utan att boka tid.
  • Boka tid på webben hos jourhavande sjukskötaren om ärendet gäller förkylning, magsjuka, hudsymt om eller små skador eller om du behöver ett sjukintyg. Om du inte kan boka tid på webben kan du komma direkt till hälsostationen. Vi har ett könummersystem.
  • Benbrott behandlas på jouren i Jorv, Åbovägen 150. Om du är osäker på om det är fråga om ett benbrott, ring först hälsostationens rådgivnings- och tidsbokningsnummer 09 816 38900.

Under kvällar, veckoslut och helger får du information om jourer på numret 09 87 10023.

Vaccinering

Du kan komma på hälsovårdarens vaccinationsmottagning utan tidsbokning mån och tor kl. 8–10.
På mottagningen ges allmänna vaccinationer, enligt den på förhand planerade vaccinationsplanen och medicininjektioner. Information om vaccinering

Egenvård på hälsostationen

Vid hälsostationens egenvård kan du bl.a. mäta blodtrycket och väga dig. Bekanta dig också med egenvårdens webbtjänst.

Länkar

Nödsituationer
Besöksavgifter för hälsostationer
Laboratorier och röntgen
Frakturer
Avgiftsfria sjukvårdsartiklar
Egenvård
Vård vid kronisk sjukdom
Preventivrådgivning
ERecept
Vaccinationer
Hyposensibilisering
Cancerscreening
Hälsorådgivning
Byte av hälsostation

Tillgänglighet till vård och tillfredsställelsen med service i september 2016

Väntetid till hälsocentralsläkare: 15 dygn

Väntetid till hälsocentralsläkare, alla hälsostationer
Tillfredsställelsen med hälsostationernas service

Influensavaccinering 23.9.2016
Vi börjar vaccinera mot säsongsinfluensa den 31 oktober. Vaccineringar organiseras med och utan tidsbokning. Tidsbokningen har öppnats den 3 oktober.
Jouren på Hagalunds hälsostation förnyas den 23 maj 2016 19.5.2016
Jouren betjänar vardagar kl. 8-16. När du behöver vård i ett brådskande ärende, boka tid till den jourhavande sjukskötarens mottagning på webben: www.esbo.fi/ehalsa. När du behöver första hjälp eller om du inte kan boka tid på webben, kom direkt till hälsostationen utan tidsbokning.

Nyheter

RSS
Publicerad 4.7.2013 kl. 10.27 , uppdaterad 6.10.2016 kl. 13.20

Ämne:
  • Hälsocentraler
Område:
  • Hagalund, 
  • Stor-Hagalund