Hagalunds hälsostation


E-tjänster och telefontjänsten

E-tjänster: Avboka din tid, kontrollera din tid, boka tid till regelbundna kontrollbesök vid kronisk sjukdom, Hälsomappen och Patientdataarkivet
Tidsbokning och rådgivning, se Kontaktuppgifter

Boka tid till läkare eller sjukskötare. Om du är i behov av brådskande vård, ring tidsboknings- och rådgivningsnumret på morgonen kl. 8–10. I icke-brådskande ärenden, vänligen ring efter kl. 10. En anvisning för telefontjänsten

Du kan boka tid på webben hos jourhavande sjukskötaren om ärendet gäller förkylning, magsjuka, hudsymtom eller små skador eller om du behöver ett sjukintyg.

Kom ihåg att avboka din tid på webben eller per telefon om du inte kan komma på mottagningen. För mottagningstid som inte utnyttjats och inte avbokats tar vi ut en avgift.

Vid olyckshändelser  och akut insjuknande

Vid livshotande situationer, t.ex. förlamningssymptom, bröstsmärta eller vid allvarliga olyckshändelser ring genast 112. Vid andra brådskande fall:

  • Ring tidsbokningen helst genast klockan 8 eller reservera akuttid till jourhavande sjukskötare . Du får hjälp redan samma dag. Om du behöver första hjälp t.ex. vid blödande sår eller misstanke om frakturer, kan du komma till hälsostationen utan att ringa i förväg.
  • Under kvällar, veckoslut och helger får du information om jourer på numret 09 871 0023.

Vaccinering

Du kan komma på hälsovårdarens vaccinationsmottagning utan tidsbokning mån och tor kl. 8–10.
På mottagningen ges allmänna vaccinationer, enligt den på förhand planerade vaccinationsplanen och medicininjektioner. Information om vaccinering

Egenvård på hälsostationen

Vid hälsostationens egenvård kan du bl.a. mäta blodtrycket och väga dig. Bekanta dig också med egenvårdens webbtjänst.

Länkar

Nödsituationer
Besöksavgifter för hälsostationer
Laboratorier och röntgen
Frakturer
Avgiftsfria sjukvårdsartiklar
Egenvård
Vård vid kronisk sjukdom
Preventivrådgivning
ERecept
Vaccinationer
Hyposensibilisering
Cancerscreening
Hälsorådgivning
Byte av hälsostation

Tillgänglighet till vård och tillfredsställelsen med service i mars 2016

Väntetid till hälsocentralsläkare: 26 dagen
Tillfredsställelsen med Hagalunds hälsostationens service:

Väntetid till hälsocentralsläkare, alla hälsostationer
Tillfredsställelsen med hälsostationernas service

Du kan boka tid på webben hos jourhavande sjukskötare och för vaccineringar 20.10.2015
Du kan nu boka tid på webben hos jourhavande sjukskötare och för vaccineringar
Sjuk- och hälsovårdens tidsbokning på webben 1.9.2015
Du kan kontrollera och avboka din tid på webben. Du kan också kontrollera, boka om och avboka dina tider hos studerandehälsovården. Du kan kontrollera, avboka eller flytta en tid till mental- och missbruksvården.

Nyheter

RSS
Publicerad 4.7.2013 kl. 10.27 , uppdaterad 29.4.2016 kl. 8.03

Ämne:
  • Hälsocentraler
Område:
  • Hagalund, 
  • Stor-Hagalund