Kalajärvi hälsostation

E-tjänster och telefontjänsten

E-tjänster: Avboka din tid, kontrollera din tid, boka tid till regelbundna kontrollbesök vid kronisk sjukdom, Hälsomappen och Patientdataarkivet
Tidsbokning och rådgivning, se Kontaktuppgifter

Boka tid till läkare eller sjukskötare. En anvisning för telefontjänsten

Du kan boka tid på webben hos jourhavande sjukskötaren om ärendet gäller förkylning, magsjuka, hudsymtom eller små skador eller om du behöver ett sjukintyg.

Kom ihåg att avboka din tid på webben eller per telefon om du inte kan komma på mottagningen. För mottagningstid som inte utnyttjats och inte avbokats tar vi ut en avgift.

Olycksfall och akut insjuknande

Vid livshotande situationer, ring 112.
I andra brådskande fall:

  • Vardagar kl. 8–16, ring hälsostationens tidsbokningsnummer. Du får hjälp under samma dag. Om du behöver första hjälp till exempel på grund av ett blödande sår eller en astmaattack kan du komma direkt till hälsostationen utan att ringa i förväg.
  • Under kvällar, veckoslut och helger får du information om jourer på numret 09 871 0023.

Vaccinering

Hälsovårdarens vaccinationsmottagning är på hälsostationen Samaria. Du kan komma på hälsovårdarens vaccinationsmottagning utan tidsbokning mån kl. 13–15 och fre kl. 8–10. Du kan komma och ta allmänna vaccinationer eller köpa ett vaccin och ta det med dig. Information om vaccinering

Egenvård på hälsostationen

Vid hälsostationens egenvård kan du bl.a. mäta blodtrycket och väga dig. Bekanta dig också med egenvårdens webbtjänst.

Länkar

Nödsituationer
Besöksavgifter för hälsostationer
Laboratorier och röntgen
Frakturer
Avgiftsfria sjukvårdsartiklar
Egenvård
Vård vid kronisk sjukdom
Preventivrådgivning
ERecept
Vaccinationer
Hyposensibilisering
Cancerscreening
Hälsorådgivning
Byte av hälsostation

Tillgänglighet till vård och tillfredsställelsen med service i januari 2016

Väntetid till hälsocentralsläkare: 7 dagen
Tillfredsställelsen med Kalajärvi hälsostationens service:

Väntetid till hälsocentralsläkare, alla hälsostationer
Tillfredsställelsen med hälsostationernas service

Du kan boka tid på webben hos jourhavande sjukskötare och för vaccineringar 20.10.2015
Du kan nu boka tid på webben hos jourhavande sjukskötare och för vaccineringar
Vaccinering mot säsongsinfluensa 2015-2016 5.10.2015
Influensavaccineringar fortsätter på hälsostationerna och mödra- och barnrådgivningen. Boka tid i förväg på webben eller per telefon.

Nyheter

RSS
Publicerad 3.7.2013 kl. 10.02 , uppdaterad 8.2.2016 kl. 14.19

Ämne:
  • Hälsocentraler
Område:
  • Kalajärvi, 
  • Norra-Esbo