Kilo hälsostation

E-tjänster och telefontjänsten

E-tjänster dygnet runt


Telefontjänsten

  • Tidsboknings- och rådgivningsnumren: se Kontaktuppgifter. Om du behöver brådskande vård, ring tidsbokningen helst på morgonen kl. 8–10. I icke-brådskande ärenden ber vi dig ringa efter kl. 10.
  • Vi har ett system för återuppringning. En anvisning för telefontjänsten

Avbokning dygnet runt

Om du inte kan komma på mottagningen, kom ihåg att avboka din tid på webben eller per telefon genom att ringa tidsbokningen. Avbokningen är möjligt dygnet runt. Du ska avboka före föregående vardag kl. 14. För mottagningstid som inte utnyttjats och inte avbokats tar vi ut en avgift.

Olycksfall och akut insjuknande

Vid livshotande situationer, ring 112.

Vardagar kl. 8–16

  • Om du behöver första hjälp till exempel på grund av ett blödande sår eller en astmaattack kan du komma direkt till hälsostationen utan att boka tid.
  • Du kan boka tid på webben hos jourhavande sjukskötaren om ärendet gäller förkylning, magsjuka, hudsymt om eller små skador eller om du behöver ett sjukintyg.
  • I övriga fall ring hälsostationens tidsbokningsnummer. Du får akut hjälp under samma dag.

Under kvällar, veckoslut och helger får du information om jourer på numret 09 87 10023.

Vaccinering

Du kan komma på hälsovårdarens vaccinationsmottagning utan tidsbokning torsdagen kl. 8–10. Du kan komma och ta allmänna vaccinationer eller köpa ett vaccin och ta det med dig. Information om vaccinering

Egenvård på hälsostationen

Vid hälsostationens egenvård kan du bl.a. mäta blodtrycket och väga dig. Bekanta dig också med egenvårdens webbtjänst.

Länkar

Nödsituationer
Besöksavgifter för hälsostationer
Laboratorier och röntgen
Frakturer
Avgiftsfria sjukvårdsartiklar
Egenvård
Vård vid kronisk sjukdom
Preventivrådgivning
ERecept
Vaccinationer
Hyposensibilisering
Cancerscreening
Hälsorådgivning
Byte av hälsostation

Tillgänglighet till vård och tillfredsställelsen med service i september 2016

Väntetid till hälsocentralsläkare: 8 dygn

Väntetid till hälsocentralsläkare, alla hälsostationer
Tillfredsställelsen med hälsostationernas service

Influensavaccinering 23.9.2016
Vi börjar vaccinera mot säsongsinfluensa den 31 oktober. Vaccineringar organiseras med och utan tidsbokning. Tidsbokningen har öppnats den 3 oktober.
Från 9 maj 2016 behandlas frakturer vid jouren på Jorvs sjukhus 6.5.2016
Benbrott behandlas vid Jorvs sjukhus och efterkontroll görs vid hälsostationen Samaria.

Nyheter

RSS
Publicerad 3.7.2013 kl. 10.13 , uppdaterad 6.10.2016 kl. 13.14

Ämne:
  • Hälsocentraler
Område:
  • Kilo, 
  • Stor-Alberga