Telefontjänst

Vi har ett system för återuppringning. När du ringer hälsostationen, sparas ditt nummer i en automat. Du blir uppringd under samma dag, i regel inom en timme. Om du inte genast svarar, försöker vi nå dig tre gånger.

Vi ringer endast till finska telefonabonnemang och riktnummer.

Så här fungerar hälsostationens telefontjänst:

Tidsbokningsnumren finns på hälsostationernas webbsidor. Det finns en sms-tjänst för hörselskadade.

Välj språk: 1. finska, 2. svenska, 3. engelska

Välj tjänst

  1. Tidsbokning och hälsorådgivning, vardagar kl. 8 - 16
  2. Provresultat (bl.a. laboratorieresultat), vardagar kl. 8 - 15
  3. Avboka tid: Du kan lämna namn och personbeteckning på en svarare. Vi avbokar sedan tiden utgående från dessa uppgifter. Lämna inte andra önskemål i svararen. Du kan också avboka tiden på webben.

Välj det nummer du vill att vi ringer upp

  • Tryck 1, om du vill att vi ringer till samma nummer som du ringer från.
  • Tryck 2, om du vill att vi ringer till ett annat nummer. Knappa in det nummer med riktnummer du vill att vi ska ringa upp (t.ex. 0401234567, 091234567). Avsluta genom att trycka ruta #.

Om du inte kan välja språk eller knappa in ditt nummer, ber automaten dig efter en stund att läsa in ditt telefonnummer med riktnummer efter ljudsignalen.

Telefontjänsten meddelar vilken tid vi ringer upp dig.

Om tiden för uppringning inte passar dig eller om du knappade in ditt nummer fel, tryck stjärna *. Sedan kan du välja mellan följande alternativ: 1. byt telefonnumret 2. senarelägg den tid då hälsostationen ska ringa upp 3. tala in ett meddelande 4. gå ur kön.

Avsluta samtalet.