Miljö- och hälsoskydd

Esboregionens miljö- och hälsoskydd har som uppgift att skydda invånarna från hälsorisker i omgivningen. Enheten är en myndighet vars tjänster är avsedda för invånare, verksamhetsidkare och myndigheter.

Esboregionens miljö- och hälsoskydd övervakar bl.a. livsmedel och livsmedelslokaler, bostäder, hushålls- och badvatten, skolor, daghem, kemikalier och konsumtionsvaror. Enheten omfattar också veterinärvård och djurskydd. Våra tjänster omfattar bl.a. inspektioner, provtagning, undersökning, behandling av anmälningar, utlåtanden, rådgivning och veterinärhjälp. Till övervakningen hör regelbundna inspektioner och inspektioner utifrån invånares anmälningar.

Esboregionens miljö- och hälsoskydd omfattar Esbo,Grankulla och Kyrkslätt

Personalen består av resultatenhetens chef, en överinspektör, aderton hälsoinspektörer, en hälsoingenjör, två veterinärer, en hygieniker och en avdelningssekreterare.

Nyheter

RSS
  • I slutet av året tar HRM en ny stamvattenledning i bruk i västra Esbo. Nu har ledningen desinfekterats och provanvändning av ledningen inleds den 18 oktober. Provanvändningen pågår till den 10 november. Under provanvändningen av vattenledningen kan vattnets flödesriktning förändras kortvarigt.
  • Du skaffar väl ditt sällskapsdjur på ett ansvarsfullt sätt? Se till ditt sällskapsdjurs livsmiljö, kost, hälsa och motion. Ordna vård åt ditt djur om du är borta en längre tid. Trevlig djurens vecka 4–10.10!
Publicerad 11.1.2012 kl. 14.09 , uppdaterad 31.8.2012 kl. 16.26

Ämne:
  • Miljöhygien