Tandkliniker

Tandklinikerna är öppna vardagar kl. 8-15.

Tillfredsställelse med tandklinikernas tjänster

Esbo centrum 

Almparkens tandklinik  (Jalavapuisto skola)
Besöksadress: Almgränden 1
Postadress: PB 2503, 02070 ESBO STAD

Juvaparkens tandklinik
Besöksadress: Juvaparksgränden 3
Postadress: PB 2537, 02070 ESBO STAD

Kalajärvi tandklinik (Kalajärvi service-enhet)
Besöksadress: Höstglödsängen 4
Postadress: PB 2515, 02070 ESBO STAD

Hälsosationen Samaria i Esbo centrum / tandklinik
Besöksadress: Hälsogränden 2
Postadress: PB 2516, 02070 ESBO STAD

Tandkliniken i Esbo sjukhus
Besöksadress: Karvasbackavägen 6
Postadress: PB 2550, 02070 ESBO STAD

Esboviken 

Esbovikens tandklinik
Besöksadress: Sjöfolksvägen 4
Postadress: PB 2400, 02070 ESBO STAD

Nöykis tandklinik
Besöksadress:  Oxfotvägen 8
Postadress: PB 2402, 02070 ESBO STAD

Stensviks tandklinik
Besöksadress: Sjöröken 3, 2 våningen
Postadress: PB 2410, 02070 ESBO STAD

Alberga

Alberga tandklinik
Besöksadress: Konstapelsgatan 2
Postadress: PB 2119, 02070 ESBO STAD

Kilo tandklinik
Besöksadress: Trillagatan 5
Postadress: PB 2137, 02070 ESBO STAD

Rosaborgs tandklinik
Besöksadress: Lustslottsvägen 4
Postadress: PB 2113, 02070 ESBO STAD

Trastmossens tandklinik
Besöksadress: Trastmossavägen 6
Postadress: PB 62203, 02070 ESBO STAD

Mattby-Olars

Kvisbacka tandklinik
Besöksadress: Jordklotsgatan 8 D
Postadress: PL 21207, 02070  ESBO STAD

Mattby hälsostations tandklinik
Besöksadress: Mattsgatan 1
Postadress: PL 2307, 02070  ESBO STAD

Hagalund

Gäddviks tandklinik
Besöksadress: Gäddviksgatan 6
Postadress: PB 2231, 02070 ESBO STAD

Hagalunds tandklinik
Besöksadress: Flitarvägen 2
Postadress: PB 2216, 02070 ESBO STAD

Välj tandklinik

Du kan anlita en tandklinik i Esbo om du är kund vid en hälsostation i Esbo.
Ifall din hälsostation inte är i Esbo men du vill anlita en tandklinik i Esbo, bekanta dig med anvisningen om byte av hälsostation.