Ergoterapi för vuxna

Ergoterapi är rehabilitering som bygger på verksamhet som en terapeutisk vårdform och på samarbete och växelverkan mellan ergoterapeuten och klienten. Ergoterapin ska vara till hjälp i vardagen så, att människan trots begränsningar i sin funktionsförmåga kan ta hand om sig själv, umgås med andra, arbeta eller studera och ha en meningsfull fritid.

Exempel på ergoterapitjänster för vuxna:

  • Bedömning av funktionsförmågan
  • Bedömning av hjälpmedelsbehovet
  • Bedömning av behovet att bygga om bostaden (se också Handikappservice)
  • Bedömning av möjligheterna att utföra ärenden och sköta hemsysslor
  • Främjande av funktionella helheter så som hygien, hemvård, hobbyer eller att uträtta ärenden
  • Träning av olika slags funktioner, t.ex. finmotorik, gestaltningsförmåga eller minne 
  • Främjande av sådant som gör annan verksamhet möjlig, t.ex. tillverkning av handledsortoser
  • Handledning och rådgivning för klienter, närstående och andra aktörer

Att söka vård

I allmänhet kommer klienten till ergoterapin på remiss av läkare, hemvård, socialarbetare eller fysioterapeut.  Kunden kan också själv ringa till centraliserade tidsbeställingen.