Rehabiliteringsenheten för utvecklingsstörda i Esbo, EKKU

Rehabiliteringsenheten för utvecklingsstörda i Esbo, EKKU

I EKKU bedöms behovet av fysio-, ergo- och talterapi och rehabiliteringsplaner görs upp på finska för barn och vuxna i Esbo vars utvecklingsstörning diagnostiserats då de var under 18 år gamla.

Klientskapet är frivilligt och man bli klient när uppföljningen inom den specialiserade sjukvården upphör eller när en utvecklingsstörd flyttar till Esbo från en annan kommun.

Största delen av rehabiliteringen är medicinsk rehabilitering för personer med grava handikapp i FPA:s regi, som genomförs av privata terapeuter som ingått avtal med FPA.

Om det inte gäller medicinsk rehabilitering för personer med grava handikapp, genomförs rehabiliteringen av EKKU:s egna terapeuter antingen i form av grupprehabilitering eller individuell rehabilitering.

EKKU har också en psykolog, som för stödjande samtal med de utvecklingsstörda klienterna och deras föräldrar gällande utvecklingsstörningen. Psykologen utför också bedömningar som EKKU:s läkare beställt.

Ca 1 000 personer är klienter hos EKKU och deras rehabiliteringsärenden tas om hand av 12 medarbetare, till största delen terapeuter. Sjukvård, medicinering och brådskande fall sköts också för de utvecklingstörda normalt på hälsostationerna.