Sjukhusvård

Esbo stad har sjukhusverksamhet på tre ställen:

  • tre akutvårdsavdelningar i Jorv
  • fyra rehabiliteringsavdelningar och en geriatrisk poliklinik i Bolarskog
  • ett dagsjukhus i Morby.

Dessutom erbjuder den sjukhusanslutna hemsjukvården sjukvård i patientens hem. Om patientens sjukdom så kräver hänvisas patienten till den specialiserade sjukvården, som erbjuds av sjukhusen inom HNS-området.