Avdelningarna i Bolarskog

I Bolarskog verkar tre avdelningar som hör till Esbo sjukhus (avdelningarna 2E, 3D, 3E)

På avdelningarna vårdas vuxna Esbobor som kommit med remiss från en hälsocentralsläkare för undersökning, vård eller rehabilitering, eller som är i behov av fortsatt vård efter specialsjukvård. Målet är att ge individuell vård och rehabilitering som utgår från patientens behov och som genomförs av ett yrkesövergripande team i samarbete med patienten och de närstående/anhöriga. I Bolarskog har också hemsjukvården sitt kontor. Hemsjukvård är ett alternativ till vård på bäddavdelning om patienten så önskar.

Besökstid för Esbo sjukhus avdelningar kl. 11.30–19.00 eller enligt överenskommelse.


Avdelning 2E: tfn 09 816 47325
Avdelning 3D: tfn 09 816 47331
Avdelning 3E: tfn 09 816 47335
Bolarshemmet: tfn 09 8164 7351
Hemsjukvården: tfn 09 816 47466, sjukskötare (24 h) tfn 050-5261398, fax 09 816 47281

Trafikförbindelser till Bolarskogs sjukhus

Mer information om tidtabeller i reseplaneraren