Avdelningarna i Jorv

Esbo sjukhus har tre bäddavdelningar i Jorv (avdelningarna 1, 2 och 4). 

På avdelningarna vårdas akut insjuknade vuxna Esbobor. Patienterna tas i regel in på avdelningarna via jouren. Dessutom kommer en del av patienterna till avdelningarna för förhandsplanerade undersökningar eller från den specialiserade sjukvården för fortsatt vård. Den genomsnittliga vårdtiden är två veckor. Målet är att ge individuell vård och rehabilitering som utgår från patientens behov och som genomförs av ett yrkesövergripande team i samarbete med patienten och de närstående/anhöriga.

Besökstid kl. 11–19 eller enligt överenskommelse.

Jorvs hälsocentralsavdelning 1: tfn 09 4718 2130, fax 09 4718 5925
Jorvs hälsocentralsavdelning 2: tfn 09 4718 2140, fax 09 4718 5935
Jorvs hälsocentralsavdelning 4: tfn 09 4718 2150, fax 09 4718 5947

Trafikförbindelser till Jorvs sjukhus

Mer information om tidtabeller i reseplaneraren.