Geriatriska polikliniken

Minnespolikliniken

Vid minnespolikliniken undersöks över 75-åriga Esbobor som misstänks lida av minnesstörningar. Man behöver remiss till polikliniken. En person som känner patientens livssituation ombeds följa med till mottagningen. Patienten besöker polikliniken 1–3 gånger. Fortsatt vård och uppföljning sköts av den egna läkaren. Minnesstörningar hos personer under 75 år undersöks inom den specialiserade sjukvården.

Minnesrådgivare som kontaktperson

Minnesrådgivarna sköter kontakten mellan patienten, familjen, social- och hälsovårdspersonalen och andra samarbetsparter. Minnesrådgivarna hjälper patienter med minnesstörningar samt deras närstående att anpassa sig till och klara av sjukdomen och stöder familjen under olika skeden av sjukdomen. Minnesrådgivarna hänvisar patienten till undersökning samt till hjälp och tjänster så tidigt som möjligt. Minnesrådgivarna gör hembesök, ger telefonrådgivning och tar emot anhöriga för diskussion. Remiss behövs inte. Minnesrådgivarna fungerar dessutom som arbetspar för läkaren vid minnespolikliniken.

Dagsjukhus

Dagsjukhuset i Morby erbjuder neurologisk rehabilitering, undersökning, bedömning och vård av patienter med minnesstörningar samt geriatrisk bedömning och rehabilitering. Dagsjukhuset har 12 patientplatser. Patienten besöker dagsjukhuset 1–2 gånger per vecka. Omfattningen av patientens vårdperiod bestäms utifrån det individuella vårdbehovet och målet för rehabiliteringen. Vårdperioden planeras och genomförs av ett yrkesövergripande team i samarbete med patienten. För en vård- eller rehabiliteringsperiod behövs läkarremiss. Dagsjukhuset är öppet måndag till fredag klockan 7.30–16.00. Transport av patienter sker med sjuktransportbilar.