Hemsjukvård

Hemsjukvården i Esbo erbjuder tidsbunden, akut sjukvård i patientens hem.

Esbo hemsjukvård

Hemsjukvård är ett alternativ till vård på avdelning om patienten så önskar. För att få hemsjukvård krävs en läkarremiss och att hemsjukvårdens läkare beslutar om att vården kan ges hemma. Vården ges av sjukskötare dygnet runt under alla dagar i veckan. Mellan vårdbesöken måste patienten klara sig på egen hand eller med de anhörigas hjälp i hemmet. Om vårdsituationen kräver det kan patienten överföras till vård på en avdelning.