Hospisvård i Villa Bolars

Villa Bolars avdelning för vård i livets slutskede, eller så kallad hospisvård, finns i Bolarskogs sjukhus. Avdelningen flyttar till nya Esbo sjukhus efter att det färdigställts vid årsskiftet 2016–2017.

Avdelningen är avsedd för Esbobor som behöver palliativ vård och vård i livets slutskede som ges på en avdelning samt mer avancerad expertis inom symtomatisk vård eller hospisvård. Palliativ vård, det vill säga symtomatisk vård, innebär en symtomlindrande helhetsvård av patienter med en obotlig och framskridande sjukdom, samt stöd till patienterna och deras närstående. Hospisvård är det sista skedet av palliativ vård. I Villa Bolars vårdas i huvudsak cancerpatienter, men också andra patienter med en framskridande sjukdom som leder till döden.

Villa Bolars har 10 patientplatser. Patienten kan smidigt förflytta sig mellan hemmet och Villa Bolars. Villa Bolars samarbetar med hemsjukvården i Esbo och andra instanser som vårdar patienten. 

Hospisvård i Villa Bolars: tfn (09) 8162 7399