Teamet för hemflyttning

Teamet för hemflyttning ser till att utskrivningen av patienter från jourpolikliniken eller vårdavdelningen till hemmet sker säkert och smidigt och att patienterna klarar sig hemma.

Teamet erbjuder kortvarig hjälp under de två–tre första dygnen efter hemflyttningen. Om patienten behöver mer långvarig hjälp, hänvisas denne till hemvården eller andra relevanta tjänster.

Teamet bedömer vilka tjänster och hjälpmedel patienten behöver hemma och hjälper att ordna dessa. Teamet kan också föreslå mindre ändringar i lägenheten. Vid behov kan någon från teamet ledsaga vid hemflyttningen, göra hembesök och vara i kontakt med patienten per telefon.

Teamet för hemflyttning samarbetar med närstående till patienten, lokala hemvårdare, hemvårdens övriga personal och hemsjukvården.

Ledsagningen till hemmet och kartläggning av behovet av tjänster och hjälpmedel i hemmet är gratis. Övriga tjänster kostar 8,70 euro per dag, vilket är lika mycket som avgiften för tillfällig hemsjukvård. Om patienten redan anlitar hemvård eller hemsjukvård, är den hjälp som erbjuds av hemflyttningsteamet gratis.

Teamet är en del av Esbo sjukhus enhet för öppen sjukvård.