Elektroniskt system för servicesedlar och köpta tjänster

Esbo, Kouvola, Uleåborg, Tammerfors och Åbo tar i bruk ett elektroniskt system för servicesedlar och köpta tjänster (sähköinen palveluseteli ja ostopalvelu, PSOP) under år 2014.Systemet svarar på en växande efterfrågan, ökar kommunbornas valfrihet, skapar nya verksamhetsmöjligheter för företag och förbättrar kommunernas produktivitet.

Den elektroniska servicesedeln är inte en egentlig sedel utan en registrerad uppgift i PSOP-systemet om att staden har beviljat en viss person särskilda tjänster. PSOP fungerar via webben och man loggar in med sina bankkoder. Kunden kan uträtta ärenden per telefon med serviceproducenterna eller med hjälp av en handikappkonsulent.

PSOP-systemet tas i bruk under året inom handikappservice, familjearbete för barnfamiljer, serviceboende och munhälsovården.

Delfinansiär för projektet är programmet för att påskynda elektronisk ärendehantering och demokrati SADe, som koordineras av finansministeriet, samt servicehelheten för social- och hälsovård vid Institutet för hälsa och välfärd (THL).