Grupprådgivning

GRUPPRÅDGIVNING HÖSTEN 2014

INTENSIVGRUPPER HOS FOTTERAPEUT FÖR DIABETESPATIENTER HÖSTEN 2014 TISDAGAR KL. 13-15 (ENDAST PÅ FINSKA)

Diabetespatienter kan få hänvisningtill intensivgrupper för diabetespatienter, om patienten har fotriskklass 1 enligt fotstatus som gjorts för högst ett år sedan.  För att få heltäckande information om de faktorer som påverkar fötternas hälsotillstånd, måste patienten delta i alla grupper.  Att delta i gruppen kräver normal funktionsförmåga; vi ger handledning i gång under en promenad utomhus.

Skodonsskolans innehåll:
Fötter: Belastning och funktion
Välj de rätta strumporna. Hur påverkar strumpor fothälsan?
Skor och inläggssulor påverkar fothälsan
Skorecept

Fotskolans innehåll:
Diabetes påverkar fothälsan
Hud- och nagelproblem: identifikation och egenvård
Forgymnastikens betydelse för fothälsan

Gångskolans innehåll:
Gångteknik under en promenad utomhus
Kontrol av fothälsan

Skodonskola Fotskola Gångskola Plats
2.9.. 9.9. 18.9. Hagalunds hälsostation, Flitarvägen 2, Joukahainen, 3.vån, rum 3404
4.11. 11.11. 18.11. Hagalunds hälsostation, Flitarvägen 2, Joukahainen, 3.vån, rum 3404

INTENSIVGRUPPER HOS FOTTERAPEUT FÖR REUMATIKERS HÖSTEN 2014 TISDAGAR KL. 13-15 ( PÅ FINSKA)

Reumatikers kan få hänvisningtill intensivgrupper för reumatikers, om patienten har fotriskklass 1 enligt fotstatus som gjorts för högst ett år sedan.  För att få heltäckande information om de faktorer som påverkar fötternas hälsotillstånd, måste patienten delta i alla grupper.  Att delta i gruppen kräver normal funktionsförmåga; vi ger handledning i gång under en promenad utomhus.

Skodonsskolans innehåll:
Fötter: Belastning och funktion
Välj de rätta strumporna. Hur påverkar strumpor fothälsan?
Skor och inläggssulor påverkar fothälsan
Skorecept

Fotskolans innehåll:
Diabetes påverkar fothälsan
Hud- och nagelproblem: identifikation och egenvård
Forgymnastikens betydelse för fothälsan

Gångskolans innehåll:
Gångteknik under en promenad utomhus
Kontrol av fothälsan

Skodonskola Fotskola Gångskola Plats
30.9. 7.10. 14.10. Hagalunds hälsostation, Flitarvägen 2, Joukahainen, 3.vån, rum 3404