Närstående- och familjevåld

Våld i närförhållanden och inom familjen 

Våld mot närstående och familjemedlemmar är ett komplext och omfattande fenomen. Våldet kan vara exempelvis fysiskt, psykiskt, sexuellt, riktat mot egendom, ekonomiskt våld eller hot om sådant. Våld kan förekomma i vilka familjer som helst oberoende av kultur, utbildning, social ställning eller tillgångar. Den som utövar våld kan vara en partner, en före detta partner, en förälder, ett barn, en släkting eller en bekant. Våld mot närstående och familjemedlemmar är inte en privatsak utan ett brott, som man kan och ska ingripa i med rättsliga medel.

Esbo strävar efter att förebygga våld i närstående- och familjerelationer med hjälp av verksamhetsprogram. Det förebyggande arbetet är en del av säkerhetsplaneringen. Även organisationer och samfund specialiserade på att förebygga våld i närstående- och familjerelationer är med i utvecklingsarbetet. Målet är att minska våldet oberoende av utövarens eller offrets kön och att ägna särskild uppmärksamhet åt attityder samt barns och ungas ställning.

Att förebygga närstående- och familjevåld är alla Esbobors sak. Syftet är nolltolerans i fråga om våld hos såväl kommunbor, beslutsfattare som kommunens anställda.

Att tala om våld och synliggöra det är bra sätt att förebygga våld. På den här webbplatsen hittar du aktuell information om närstående- och familjevåld som fenomen, om tjänster i anknytning till det samt hur det förebyggande arbetet utvecklas i Esbo. Via webbplatsen kan du också själv påverka hur tjänsterna utvecklas genom att ge respons och besvara förfrågningar.

Slå inte – prata!