Boendetjänster i krissituationer

Skyddat boende 

Vid behov erbjuder vi skyddat boende eller boende i skyddshem för att bryta en våldscirkel. Till boendetjänsterna hör alltid resultatinriktat, psykosocialt stöd som planeras och avtalas tillsammans med kunden. Under perioden i skyddat boende arbetar vi mycket intensivt med kunden och erbjuder tjänstevägledning. Vi arbetar också aktivt med barn om det behövs.

Våra tjänster möjliggör att kunden kan få fortsatt psykosocialt stöd på ett mångsidigt sätt också efter boendeperioden.

Tjänsterna för skyddat boende fungerar dygnet runt. Ring 043 825 0535.