Stöd

Rådgivning med låg tröskel och tidigt stöd

Våra tjänster hjälper kunden att känna igen närståendevåld. Beroende på kundens situation och behov kan man

  • kartlägga situationen
  • ge råd i juridiska frågor och i socialskyddsfrågor
  • ordna ett nätverksmöte som klargör kundens situation
  • sköta ärenden hos olika myndigheter tillsammans med kunden och
  • hjälpa kunden att få rätt sorts stöd.

Individuelt stöd

Vi erbjuder specialiserat individuellt stöd som siktar på att öka resurserna hos den som upplevt närståendevåld och ge verktyg att gå vidare. Det individuella stöder går ut på samtalshjälp, inte terapi. Samtalshjälp erbjuds 1−15 gånger. Vi kommer överens om målen för det individuella stödet och om träffarna tillsammans med kunden och beaktar kundens önskemål och behov.

Stödgrupper

Vi erbjuder olika grupper som har som mål att stärka välbefinnandet och att hjälpa den som upplevt närståendevåld.

Personer i olika åldrar erbjuds grupper som siktar på att stärka välmående. Du kan också framföra önskemål åt oss om grupper du skulle vilja delta i.

För personer som upplevt närståendevåld och sexuellt våld ordnar vi stödgrupper som stärker och rehabiliterar under professionell ledning.

Vill du veta mer om grupperna? Vill du delta i en grupp?

Ring eller lämna en kontaktberäran per e-post. Du kan boka en samtalstid:

  • på numret: 043 825 0535
  • eller genom att lämna en kontaktbegäran per e-post: omatila@espoo.fi
Du kan också komma och diskutera din situation utan tidsbokning. Vi har jour mån–fre kl. 9–11 och ytterligare ons kl. 16–20 vid enheten för familjeärenden, Kamrersvägen 6 A, 4 vån. Esbo centrum.