Vuxensocialarbete


Vuxensocialarbetet hjälper dig när du behöver handledning och rådgivning för att klara av vardagen eller stöd i en svår livssituation. Tveka inte att ta kontakt om du är utan jobb eller bostad eller behöver hjälp i frågor gällande livskontroll, familjeförhållanden eller berusningsmedel.  Vi söker lösningar tillsammans. 

 

Så här får du kontakt med oss

Ring oss vardagar kl. 8–9, tfn 09 816 45000. Vi använder ett återuppringningssystem. Vi ringer upp dig samma dag. Vi försöker nå dig tre gånger.

Om ditt ärende är brådskande kan du komma till vår servicerådgivning på adressen Kommendörsgatan 5 C. På servicerådgivningen kan du diskutera med en socialhandledare utan tidsbokning. Rådgivningen är öppen vardagar kl. 12–14 och har ett könummersystem.

Så här blir du vår klient

Ring, besök oss eller lämna in en skriftlig ansökan, så börjar vi utreda dina ärenden. Vi bedömer tillsammans, på vilka sätt och med vilka tjänster din situation kan förbättras. Din klientrelation fortsätter så länge det behövs. Ibland börjar utredningen av ärenden med att socialbyrån får en anmälan där någon annan uttrycker sin oro för dig.

Socialarbete

Målet med socialarbete är att förebygga, minska och lösa sociala problem. Vi gör med dig en plan där vi beaktar din situation som helhet, dina starka sidor och utmaningar och ställer upp mål för arbetet. Socialarbete kan genomföras som en självständig tjänst eller som en del av andra tjänster.

Socialhandledning

Socialhandledning är målinriktat arbete. På vilket sätt den genomförs och hur intensivt den är bestäms efter dina behov. Socialhandledaren koordinerar, ordnar, handleder, stöder och utvärderar verksamheten. Vi strävar efter att hjälpa dig att klara av vardagen, stärka din funktionsförmåga och stödja din delaktighet.

Intensivt stöd

Ibland behövs det intensiv handledning och rådgivning för att en person får tillgång till de tjänster och verksamheter hen behöver. Vi har olika slags servicepaket till exempel för sysselsättning och ekonomikontroll och för unga klienter även för livskontroll och självständigt liv. Du träffar en socialhandledare regelbundet och ni går tillsammans mot målet.

E-tjänster inom vuxensocialarbetet

Du kan söka kompletterande och förebyggande utkomststöd i en webbtjänst. I tjänsten ser du också handläggningssituationen för din ansökan, beslutet och utbetalningsuppgifterna för stödet.

Du kan be din egen kontaktperson att grunda ett elektroniskt nätverk, MittNätverk, för dig. Till nätverket kan utöver dig höra din egen kontaktperson, andra experter och närstående till dig. I MittNätverk kan du skicka meddelanden i en skyddad miljö till alla medlemmar i nätverket. Du loggar in med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.


I webbtjänsten MinVäg kan du hålla din egen kontaktperson uppdaterad om det ni kommit överens om. Du kommer tillsammans med din kontaktperson överens om på vilket sätt och i vilka ärenden du använder tjänsten.

Något meningsfullt att göra

Vi hjälper dig att hitta stigar till någon meningsfull sysselsättning i vardagen. Kontakta oss, om du inte arbetar eller studerar eller om du vill ha en förändring i ditt liv. Vi börjar kartlägga situationen och planera för framtiden. Arbetet sker i grupp eller individuellt.

Hjälp för problem med boendet

Är du utan bostad, håller du på att bli vräkt, har du hyresskulder eller svårt att betala hyran? Har du andra utmaningar som gäller boendet? Kontakta oss, hellre i ett tidigt skede än i sista minuten. Vi funderar tillsammans vad som kan göras.

Hjälp för dig att få jobb

Är du utan jobb? Även vi på socialbyrån fördjupar oss i frågor som gäller sysselsättning. Vi kan tillsammans med dig utreda önskemål, mål och utmaningar som gäller din sysselsättning och hjälpa med att göra fortsatta planer för sysselsättning. Vi samarbetar vid behov med andra aktörer, såsom sysselsättningstjänsterna.

När vardagen blir för tung

Kontakta oss, vi ska fundera och finna lösningar tillsammans. Efter din situation och dina behov hjälper våra socialarbetare och socialhandledare dig att få en bättre kontroll över vardagen.

Stöd i kriser

Våra socialarbetare och socialhandledare stöder dig och hjälper dig att komma vidare i livet. Kontakta oss!

Social- och krisjouren ger dig akut kris- och socialhjälp dygnet runt på numret 09 816 42439.  

Är du oroad över användningen av berusningsmedel?

Är du oroad över din egen eller någon närståendes användning av berusningsmedel? Är alkohol, narkotika eller läkemedel ett problem? Vi kan hjälpa till med att komma till vård eller rehabilitering.

Hjälp för spelberoende

Tar spelandet för mycket tid eller pengar av dig eller en närstående till dig? Kontakta oss så tar vi reda på hur vi skulle kunna hjälpa. Vi har till exempel egen gruppverksamhet för dem som har problem med spelandet.

Stöd för ekonomikontroll

Känns det att dina pengar inte räcker till? Vi erbjuder hjälp för att utreda ekonomiska problem, om du till exempel har hyresskulder eller är överskuldsatt. Vi samarbetar vid behov med andra aktörer och organisationer.