Vuxensocialarbete

Inom vuxensocialarbete arbetar socialarbetare, socialhandledare och förmånshandläggare. De hjälper till med problem kring sysselsättning, livshantering (penningaffärer, rusmedel, människorelationer) och akuta krissituationer (skilsmässa, vräkning, brand osv.).

Vuxensocialarbetet innefattar också ansökningar om utkomststöd som alltid görs skriftligen. Blanketter och ansökningsanvisningar kan skrivas ut på webbplatsen för utkomststöd eller avhämtas från socialbyråerna eller samservicekontoren.