Vård av barn utom hemmet

Vård av barn utom hemmet innebär att vård och fostran av ett barn som omhändertagits eller placerats brådskande ordnas på annat håll än i det egna hemmet. Socialarbetarna för vård av barn utom hemmet (familje- och anstaltvård) ansvarar för barnets ärenden.

Barn- och ungdomshem
Upptagningshem

Socialarbete inom familjevården

Familjevård innebär vård och uppväxt i ett fosterhem för barnet. Fosterfamiljer behövs för barn av olika ålder med individuella behov.

Man försöker trygga stabila uppväxtförhållanden och intima, bestående relationer. Barnet har rätt att hålla kontakt med sina föräldrar och andra personer som är viktiga för barnet.

Boendet i fosterfamiljen pågår så länge barnet behöver det. Målet för placering och omsorg och varaktigheten bestäms i en plan som görs av föräldrarna, fosterföräldrarna och en socialarbetare i samråd. Familjevården kan vara långvarig eller kortvarig.

Kontaktuppgifter
Social- och hälsovården
Socialarbete inom familjevården
Kamrersvägen 7, 4. vån., 02770 Esbo
PB 213, 02070 ESBO STAD

Journummer till socialarbetarna tjänstetid tfn 046 8772 860

Ledande socialarbetare Nina Sormo
tfn 050 5986 982
förnamn.efternamn@esbo.fi

Socialarbete inom anstaltvården

Socialarbetarna inom anstaltvården ansvarar för barnskyddsklienter, det vill säga omhändertagna barn, som placerats i professionella familjehem eller barnhem, samt ärenden som angår barnets föräldrar. Stöd ges speciellt då barnet ska placeras eller då placeringen upphör, men också under placeringens gång. En klientplan utarbetas minst en gång om året, vid behov oftare, av barnet, föräldrarna och representanterna för vård utom hemmet. Barnets möjligheter att återvända hem utvärderas under processens gång. Också familjen till det omplacerade barnet kan få stöd av socialhandledare.

Kontaktuppgifter
Social- och hälsovården
Enheten för socialarbete i anstaltvården
Kamrersvägen 7, 4. vån., 02770 Esbo
PB 213, 02070 ESBO STAD

Journummer till socialarbetarna tfn 046 8773604 vardagar kl 9–11

Socialarbetare och socialhandledare
tfn 09 81621 (växeln)

Ledande socialarbetare Riikka Hynynen
tfn 050 3293055
förnamn.efternamn@esbo.fi

Barn- och ungdomshem

En del av barnen som placeras utom hemmet bor och lever i barn- och ungdomshem. Esbo stad har egna barn- och ungdomshem. Dessutom har staden till sitt förfogande barn- och daghem som upprätthålls av privata tjänsteproducenter.

Barnhemmet Karhukallion lastenkoti

Karhukallion lastenkoti är ett barnhem för 7–18-åringar. I huset finns också två övningsbostäder, där 17-åriga ungdomar som bott på Karhukallio kan pröva på att bo självständigt. I barnhemmet är man del av en trygg och regelbunden vardag. På vardagarna går barnen i skolan och på kvällarna utövar man olika hobbyer tillsammans, utan att glömma kontakten med familjen. Barnet bor på barnhemmet tills hon eller han kan återvända hem eller blir myndig och börjar bo självständigt.

Kontaktuppgifter
Barnhemmet Karhukallion lastenkoti
Kavallbacken 11, 02710 Esbo

PB 71206, 02070 ESBO STAD

Chef Mervi Holopainen
tfn 050 412 9911
förnamn.efternamn@esbo.fi

Avdelning Kontio, tfn 046 877 3107
Avdelning Nalle, tfn 046 877 3092
Avdelning Otso, tfn 046 877 3089 

Andra barnskyddsanstalter och professionella familjehem

Upptagningshem

Auroras barnskyddstjänster

Auroras barnskyddstjänster består av tre olika verksamheter:

Auroras upptagningshem
Kuusikotibacken 7, 02820 Esbo
PB 82206, 02070 Esbo stad

Auroras intensifierade familjearbete och öppna utvärdering
Kuusikotibacken 7, 02820 Esbo
PB 82206, 02070 Esbo stad

Verksamhet för mottagningsfamiljer
Grindbergsgatan 3, 02650 Esbo
PB 65216, 02070 Esbo stad

Upptagningshemmet är en enhet med sju platser som är öppen dygnet runt och avsedd huvudsakligen för barn i åldern 7–12 år som behöver placeras utom hemmet. Under placeringen utvärderas barnets och familjens situation och behov av stöd. 

Kontaktuppgifter:
upptagningshemmet, tfn 050 323 6850, 043 825 2330
ansvarig handledare Paula Keski-Nirva  

Intensifierat familjearbete och öppen utvärdering är en tjänst inom barnskyddets öppenvård avsedd för barn i åldern 7–12 år och deras familjer. Intensifierat familjearbete innebär intensifierat familjearbete som utförs i hemmet. I arbetet deltar hela familjen. Den öppna utvärderingen är en utvärdering av barnets och familjens situation och behov av stöd som görs i hemmet i samarbete mellan familjen och olika myndigheter.

Kontaktuppgifter:
ansvarig handledare Anna Lena Karlsson-Finne, tfn 043 826 6043

Verksamhet för mottagningsfamiljer utvärderar situationen för de barn som är placerade i familjevård och deras familjer, ger stöd under placeringen och bedriver omfattande samarbete med familjevårdarna.  I verksamheten ingår också stöd och övervakning av möten mellan barn som är placerade i familje- eller anstaltsvård och deras familjer. Tjänsterna är avsedda för barn under 17 år och deras familjer.

Kontaktuppgifter:
ansvarig handledare Ulla Hellström 043 824 5770

Direktör för Auroras barnskyddstjänster Kari Hurme 050 343 9088
Klienthandledning: socialhandledare Pirjo Huhtaa 050 594 2252                 

Bojparkens upptagningshem

Bojparkens upptagningshem är till för 13–17-åringar som behöver brådskande placering. Den ungas situation utvärderas i samarbete med föräldrarna och barnets socialarbetare. Placeringarna i upptagningshemmet är kortvariga. Efter utvärderingen återvänder den unga hem eller placeras utom hemmet.

Kontaktuppgifter
Bojparkens upptagningshem
Stensviksgatan 1 A, 3. vån., 02320 Esbo
PB 32217, 02070 ESBO STAD

Journummer 046 877 1195

Ansvarig handledare/ Avdelning A
Paula Stenman, p. 050 5986981, paula.stenman@espoo.fi
Handledarna 046 877 1195

Ansvarig handledare/ Avdelning B
Antti Rissanen, p. 046 8773822, antti.rissanen@espoo.fi 
Handledarna 043 826 7095