Familjearbete hos barnfamiljer och hemservice

Familjearbete hos barnfamiljer och hemservice  i Esbo

Familjearbetet hos barnfamiljer är en form av tidigt stöd för barnfamiljer i Esbo. Familjearbetet och hemservicen stöder familjer i svåra livssituationer. Arbetet med familjerna är kortvarigt och har som mål att hjälpa familjen att klara sig i vardagen och förebygga att familjens situation blir svårare.

Familjearbetet och hemservicen utförs i regel hemma hos familjen. Tillsammans med familjen görs en individuell serviceplan som bygger på familjens behov. Vid behov samarbetar familjearbetet också med övriga anställda i staden som stöder familjen. Samarbetet med den tredje sektorn utvecklas och utvidgas aktivt.

Familjerna kan hänvisas till familjearbetet eller hemservicen via barnrådgivningen, daghemmen, barnskyddet, handikappservicen, den specialiserade sjukvården eller någon annan tjänst, där man tillsammans med familjen gör en anhållan om familjearbete. Familjerna kan på eget initiativ bli kunder genom att ringa servicenumret 09 816 23600 på tisdagar eller torsdagar kl. 12–13.

Kontaktuppgifter

Chef för familjearbetet, ledande familjehandledare, tfn 046 877 3522.
Chef för hemservicen, ledande familjehandledare, tfn 046 877 3422.

Upplysningar om avgifter och inkomstgränser

Västra, tfn 043 825 5034
Östra, tfn 043 825 5033