Familjearbete

Familjearbete för barnfamiljer i Esbo

Familjehandledarna kan ge föräldrar stöd i föräldraskapet och ge råd om uppfostran och praktiska saker, till exempel om barnets dygnsrytm, ätande, sömn och problem som dyker upp i olika åldrar.

Familjehandledarna ger också servicehandledning som omfattar handledning och information om tjänster i Esbo samt kontakt med familjerna som väntar på att de övriga stödtjänsterna ska inledas.

I regel träffar familjehandledarna familjerna i deras hem. Det är också möjligt att träffa familjehandledarna i de öppna daghemmen, vid barnrådgivningarna, i biblioteken eller genom att delta i familjehandledningens grupper. Familjehandledaren ger gratis vägledning och råd.