Hemservice

Hemservice för barnfamiljer i Esbo

Hemservice är målinriktad hjälp med skötsel av barn eller hushållsysslor i familjens hem. Hemservicen kan utföras av familjearbetare som är anställda vid staden, som köpt tjänst eller mot servicesedel. Familjearbetarna hjälper familjen att klara av vardagen och föräldrarna att orka.

För hemservicen betalar familjen enligt den tid som gått åt eller en månatlig avgift som bygger på familjens inkomster, familjens storlek och tjänstens omfattning. Det är inte möjligt att få bara städhjälp. Hushållsarbetet utförs tillsammans med familjen.

Hemhjälp för barnfamiljer erbjuds så långt våra resurser räcker närmast vid följande situationer:

  • mammans graviditet eller förlossning
  • familjen blir en flerlingsfamilj
  • det är kris i familjen
  • ett barn har en sjukdom eller skada
  • en förälder har en sjukdom eller skada
  • en förälder lider av depression eller utmattning
  • en förälder går på behandling, t.ex. terapi.