Besök på mödrarådgivningen

Besökens innehåll och tidpunkt varierar utgående familjens behov. För förstföderskor brukar vi ordna 10 besök i snitt, och för omföderskor litet färre. Tjänsterna är avgiftsfria, men för en outnyttjad läkartid som inte avbokas i tid uppbärs en avgift. Via mödrarådgivningen har du tillgång till olika experttjänster.

Till en del av de omfattande hälsoundersökningarna kallas båda föräldrarna och undersökningarna utförs av både hälsovårdare och läkare.

Efter förlossningen gör hälsovårdaren ett hembesök eller också besöker mamman hälsovårdarens mottagning.

5–12 veckor efter förlossningen. Efterkontrollen av mamman utförs på läkarmottagningen.

Första besöket på mödrarådgivningen

Kontakta mödrarådgivningen när du vet att du är gravid, i allmänhet under 7–9 veckan. Hela familjen är välkommen, vi diskuterar hälsofrågor, sinnesstämning, förväntningar, hälsovanor och kontrollerar graviditeten. Fyll i blanketterna med frågor så får du personlig information om följderna av dina hälsovanor. Vi berättar om de blodprov och undersökningar som görs under graviditeten Vi rekommenderar följande blodprov: syfilis, hepatit B, HIV, blodgrupp och antikroppar i blodet.

Frivillig fosterdiagnostik  och ultraljudsundersökning ordnas vecka 10–12.

I början och i mitten av graviditeten

Vi behandlar de fysiska förändringarna som följer med graviditeten. Vi följer med familjens välbefinnande, mammans blodtryck, urinprov, vikt, livmoderns tillväxt och barnets hjärtljud samt diskuterar hur graviditeten påverkar familjens liv. Förstföderskor erbjuds att delta i familjeträning.

I slutet av graviditeten

Vi diskuterar förväntningarna inför förlossningen. Vi utför samma undersökningar som i början och mitten av graviditeten. Efter förlossningen följer efterkontroll hos läkaren. Läkaren tar upp preventivmedelsfrågor och kontrollerar familjens hälsa och välbefinnande.

Många rådgivningsbyråer har öppen rådgivning utan tidsbokning ett par timmar i veckan. På rådgivningen kan du t.ex. kontrollera blodtrycket eller lyssna på barnets hjärtljud.