Kontaktuppgifter för barnatillsyningsmännen

Tid för kundbesök hos barnatillsyningsmännen ska bokas i förväg

  • Tidsbokning mån–fre klockan 10–11 hos barnatillsyningsmannen för det egna området.
  • Under övriga tider (vardagar 8–15.45) kan man lämna ett meddelande i telefonväxeln, tfn 09 816 21


Områdesindelningen bestäms enligt postnumret. 

Morby, Kalajärvi, Ymmersta, Södrik, Köklax och Domsby

Postnummer: 02740, 02760, 02770, 02810, 02820, 02860, 02920, 02940 (delvis), 02970, 02980
Tfn 09 816 22061, A-L
Tfn 09 816 22780, M-Ö
Postnummer: 02750 och 02780
Tfn 043 826 9408

Hagalund och Olars 

Postnummer: 02100–02180, 02200, 02600 (delvis), 02750 (delvis)
Tfn 09 8163 2083

Mattby och Olars samt Storåkern

Postnummer: 02250, 02230, 02240, 02210
Tfn 09 816 22081

Östra Alberga

Postnummer: 02650, 02660, 02680, 00370 (Helsingfors/Mäkkylä)
Tfn 09 816 22078

Västra Alberga

Postnummer: 02610, 02620, 02630, 02710, 02720, 02730, 02750 (delvis), 02940 (delvis)
Tfn 09 816 22079

Esboviken

Postnummer: 02260, 02270, 02280, 02300, 02330, 02360, 02380
Tfn 09 816 22074

Postnummer: 02320, 02340, 02600 (Alberga), 02780 (delvis)
Tfn 09 816 22064

Begäran om handräckning skickas till
Barnatillsyningsmännen
PB 2556
02070 Esbo stad.

Nämn barnatillsyningsmannens område.