Social- och hälsovårdssektorns resterande bidrag står att söka

17.2.2012 kl. 14.27

I januari biföll social- och hälsovårdsnämnden social- och folkhälsoorganisationer bidrag om totalt 431 170 euro. Ett belopp om 18 830 euro delades inte ut då.

Social- och hälsovårdssektorns resterande organisationsbidrag för 2012 om 18 830 euro avsedda för social- och folkhälsoorganisationer står att söka 17.2–16.3.2012.

De organisationer som redan har beviljats bidrag och de som hittills lämnat in sin ansökan beaktas utan förnyad ansökan. Nya ansökningar jämte bilagor ska lämnas inom utsatt ansökningstid. Den nya ansökningstiden utgår 16.3 kl. 15.45

Principerna för bidrag samt ansökningsblanketter finns på stadens samservicekontor och på nätet .