Två segrar till Esbo i Laatukeskus internationella innovationstävling

3.2.2017 kl. 9.02

Konceptet Skolan som tjänst som Esbo stad och Aalto-universitetet tillsammans utvecklat och hemvårdens mjukvarurobot  Ropsu vann sina serier i den internationella tävlingen Quality Innovation Award som ordnades av kvalitetscentralen Laatukeskus. Prisutdelningen ägde rum i Prag 2.2.2017.

Konceptet Skolan som tjänst vann serien för utbildning. Konceptet som Esbo stad och Aalto-universitetet utvecklat visar vägen för framtida lärande. Traditionellt ses skolan som en skolbyggnad. I det nya konceptet ses skolan som ett nätverk av resurser som stöder inlärning. I konceptet prövas modigt ett nytt verksamhetssätt där ett gymnasium och universitet delar lokaler på universitetets campus. De delar också på andra resurser och samarbetar tätt. Gymnasisterna kan bland annat avlägga universitetsstudier jämsides med gymnasiet och universitetsstuderande kan fungera som lärare och coachar för gymnasisterna. Dessutom innebär verksamhetsmodellen en vettig gemensam lokalanvändning och klara besparingar i fastighetskostnaderna. Verksamhetsmodellen som varit i bruk sedan hösten 2016 har fått rikligt med god respons och har också väckt internationellt intresse.


Utvecklingsdirektör vid Esbo stads bildningssektor Kristiina Erkkilä, stadsdirektör Jukka Mäkelä och direktör för gymnasielinjen Tapio Erma vid prisutdelningsceremonin i Prag.

Hemvårdens mjukvarurobot Ropsu vann för sin del serien för tjänsteinnovationer inom den offentliga sektorn. Ropsu är en programvara som hjälper till med att organisera hemvården och automatiserar beställningen av inhyrd arbetskraft. Den kombinerar data från fyra olika system och upptäcker arbetspass som saknar arbetstagare. Roboten beställer den inhyrda arbetskraft som behövs och ger denna ett schema för hembesöken. Programvaran har använts på försök sedan slutet av 2016.


Utvecklingschef vid social- och hälsovårdssektorn Pirjo Huttunen förevisade roboten Ropsu i Prag.

I Esbo uppmuntras de anställda att innovera

Innovationer från Esbo har också tidigare år klarat sig bra i kvalitetscentralen Laatukeskus tävlingar. Stadsdirektörens innovationstävling har ordnats i Esbo tillsammans med kvalitetscentralen sedan 2011. Målet med denna tävling är att förbättra de tjänster staden erbjuder, och den vägen arbeta för ökad vitalitet, invånaraktivitet och en fungerande vardag.

”Stadens anställda är de bästa experterna på att utveckla tjänster och verksamhetssätt på arbetsplatsen”, konstaterar stadsdirektör Jukka Mäkelä. ”Vi på Esbo stad har gjort fina, jordnära innovationer som utgår från invånaren. Framgången i internationella kvalitetstävlingar berättar för sin del om den höga nivån på innovationerna i Esbo”, fortsätter han.

Vinnarna i stadsdirektörens innovationstävling deltar automatiskt i kvalitetscentralens nationella tävling, vars vinnare i sin tur går vidare till den internationella tävlingen. Konceptet som Finlands kvalitetsförening utvecklat har blivit betydligt mer internationellt under de senaste fem åren. Denna gång deltar fler än 350 innovationer från 11 länder.