Unga

Esbo stads målsättning är att stöda ungdomar i deras uppväxt och ge en möjlighet till en aktiv fritid. Stadens tjänster för ungdomar sträcker sig från ungdomsverksamhet och ungdomsarbete till social- och hälsovårdstjänster samt kulturevenemang för unga.

Ungdomstjänsternas närmare uppgifter och mera information om ungdomsarbetet hittar du också på de finskspråkiga webbsidorna.