Anmälan till förskolan

Anmälning till den avgiftsfria förskoleundervisningen för läsåret 2017-2018 sker 9 -23.1.2016. Anmälan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten, som öppnar den 9.1.2017.

Postkortet Välkommen till förskolan skickas till alla barn som är födda 2011 och har svenska som modersmål. All information om förskoleanmälan finns att läsa på dessa sidor samt i den digitala broschyren på webben. (pdf, 809 Kt)

De som behöver göra anmälan till förskolan för innevarande läsår (2016-2017, t.ex. på grund av flytt till Esbo) kan använda pappersblanketten  (Förskoleanmälan verksamhetsåret 2016-2017) ända tills den elektroniska ansökan öppnar igen den 9.1.2017.

Dagvård före/efter förskolan

Daghemmen som ordnar förskoleundervisning erbjuder kompletterande dagvård på morgonen före och på eftermiddagen efter förskoleundervisningen. Dagvården är avgiftsbelagd. Ansök om den kompletterande dagvården i samband med anmälan till förskolan. 
 

Antagning till annan förskola än närförskolan

Vårdnadshavarna kan ansöka om plats för sitt barn i en annan förskola än närförskolan. Sökande från andra elevupptagningsområden kan antas endast om det finns lediga platser efter att barnen i förskolans eget elevupptagningsområde har fått en plats.

Reseförmån
Ett barn som går i en annan förskola än närförskolan är inte berättigad till reseförmån. Esbo stad beviljar inte reseförmån till elever från andra kommuner.

Prioriteringsordning
Om det finns flera sökande än det finns platser tillämpas prioritetsordningen nedan. Om det finns jämlika sökande inom samma grupp (grupperna 1-5) och alla inte kan få en plats, lottas platserna ut inom gruppen.

1. Kontinuitet vid övergång från dagvård till förskola och då eleven flyttar inom Esbo

2. Orsaker som anknyter till barnets hälsa eller annan särskild orsak

3. Barn med syskon i skolan som finns i samma elevupptagningsområde

4. Övriga esbobarn

5. Barn från annan kommun
 

För närmare information se Principer för antagning till den svenskspråkiga förskoleundervisningen (bilagan finns längre ned på denna sida).