Naturens Hus Villa Elfvik

Naturens hus Villa Elfvik är Esbo stads centrum för miljöinformation. Naturens hus vill främja en hållbar livsstil och hjälpa besökarna att själva leva på ett hållbart sätt. De hållbara arbetsformerna syns också i husets dagliga verksamhet. Du är varmt välkommen till Naturens hus!

Villa Elfvik är en byggnadshistoriskt värdefull jugendvilla som ligger vid utkanten av Bredvikens naturskyddsområde. I nedre våningen av villan finns utställningen "Leve Esbo", som lyfter fram den värdefulla naturen. Här finns också tillfälliga utställningar med olika natur- och miljöteman. I övre våningen finns Grävlingskogen för barnen. Flera kortare naturstigar börjar vid villan. Du får information om aktuella naturföreteelser vid Infon.

På Villa Elfviks naturskola får skolelever från Esbo lära sig om naturen via konkreta erfarenheter utomhus. En elevgrupp vistas en skoldag i gången på naturskolan. Dessutom stöds miljöpedagogiken i skolor och daghem genom olika slag av kurser för dagvårds- och skolpersonalen.

I Villa Elfviks stämningsfulla matsal finns Café Satakieli som har öppet lördagar och söndagar och helger under husets öppettider. Kontant betalning. 

Konst i naturen - Liisa Polameris fotografier 19.10.2016 kl. 9.00
Liisa Polameri har i sina fotografier fångat fina detaljer i den närliggande naturen. Med en enkel färgskala skapar Polameri fin konst av känsliga ögonblick i naturen. Utställningen i Naturens hus Villa Elfvik 19.10. - 8.12.2016.

Evenemang

RSS
Publicerad 9.1.2012 kl. 13.08 , uppdaterad 14.9.2016 kl. 14.45

Ämne:
  • Utställningar och gallerier, 
  • Vuxenutbildning, 
  • Hållbar utveckling, 
  • Naturskydd, 
  • Natur, 
  • Frilufts- och rekreationsområden, 
  • Utbildning