Naturens Hus Villa Elfvik

Naturens hus Villa Elfvik är Esbo stads centrum för miljöinformation. Naturens hus vill främja en hållbar livsstil och hjälpa besökarna att själva leva på ett hållbart sätt. De hållbara arbetsformerna syns också i husets dagliga verksamhet. Du är varmt välkommen till Naturens hus!

Villa Elfvik är en byggnadshistoriskt värdefull jugendvilla som ligger vid utkanten av Bredvikens naturskyddsområde. I nedre våningen av villan finns utställningen "Leve Esbo", som lyfter fram den värdefulla naturen. Här finns också tillfälliga utställningar med olika natur- och miljöteman. I övre våningen finns Grävlingskogen för barnen. Flera kortare naturstigar börjar vid villan. Du får information om aktuella naturföreteelser vid Infon.

På Villa Elfviks naturskola får skolelever från Esbo lära sig om naturen via konkreta erfarenheter utomhus. En elevgrupp vistas en skoldag i gången på naturskolan. Dessutom stöds miljöpedagogiken i skolor och daghem genom olika slag av kurser för dagvårds- och skolpersonalen.

I Villa Elfviks stämningsfulla matsal finns Café Satakieli som har öppet lördagar och söndagar och helger under husets öppettider. Kontant betalning. 

BARENTS – Naturen känner inga gränser 31.8.2016 kl. 9.00
Under fåglarnas flyttningstid brukar flera av de fågelarter, vadarfåglar, hökar och gäss som häckar i Barentsregionen ta vilopauser på Bredvikens våtmarker i Esbo för att inta föda. Fotoutställningen för oss till de hotade livsmiljöer som dessa arter lever i och visar oss den nordliga naturens skönhet.I Naturens hus Villa Elfvik 31.8.-16.10.2016.
Lycka i naturen med Metsämieli-metoden 2.10.2016 kl. 13.00
Kom och pröva Metsämieli-metoden och njut av naturen!På övningarna fördjupar du kännedomen om dig själv, råder bot på stressen, friskar upp kropp och själ och samlar krafter. Språk finska.

Nyheter

RSS
  • Betesgången har inletts på Bredvikens naturskyddsområde.
  • Elvärmen i Naturens hus Villa Elfvik ersättes med en bergvärmepump sommaren 2014. Redan under den första vintersäsongen har den visat sig vara en fungerande lösning. Under energisparveckan ordnas guidningar där man speciellt önskar se sådana invånare som funderar på att byta till bergvärme.

Evenemang

RSS
Publicerad 9.1.2012 kl. 13.08 , uppdaterad 14.9.2016 kl. 14.45

Ämne:
  • Utställningar och gallerier, 
  • Vuxenutbildning, 
  • Hållbar utveckling, 
  • Naturskydd, 
  • Natur, 
  • Frilufts- och rekreationsområden, 
  • Utbildning