Tutkimusluvat

Tutkimuslupamenettely koskee Espoon kaupungin ja sen toimialojen ulkopuolisen tutkijan/tutkimuslaitoksen intresseistä tehtävää tutkimusta tai selvitystä.

Kaupunkiorganisaatiossa tehdään runsaasti erilaista tutkimus- ja selvitystyötä. Päällekkäisten tutkimusten välttämiseksi sekä tulosten hyödyntämisen vahvistamiseksi on tärkeää, että kaupungin palveluita ja henkilöstöä koskevat tutkimusten tiedot ovat julkisia aina kun mahdollista.

Tutkimuslupamenettely koskee Espoon kaupungin ja sen toimialojen ulkopuolisen tutkijan tai tutkimuslaitoksen intresseistä tehtävää tutkimusta tai selvitystä. Menettely koskee myös sellaisia kuntalaisiin kohdistettavia kysely- ja haastattelututkimuksia, joihin tarvitaan nimi- ja osoitetietoja. Kaikkiin tällaisiin Espoon kaupungin organisaatiossa tehtäviin tutkimuksiin ja selvityksiin tarvitaan tutkimuslupa. Sivun alaosassa on ohjeet tutkimusluvan hakijoille.

Kun kaupunki tilaa ulkopuoliselta tutkijalta tai tutkimuslaitokselta tutkimuksen tai selvityksen, tutkimuslupana toimii tutkimuksen toteuttajan kanssa laadittava sopimus. Kysely- ja haastattelututkimuksen teko ja niitä tekevät yritykset on kaupunkitasoisesti kilpailutettu.Tarkemmat ohjeet henkilöstölle löytyvät intranetin sivuilta.

Sosiaali- ja terveystoimessa tutkimuslupahakemuksia ei käsitellä heinäkuussa.

Tutkimuslupapankki

Tutkimusluvan myöntäjä ylläpitää ajantasaista tutkimuslupapankkia myönnetyistä tutkimusluvista. Siitä näkee kootusti mitä tutkimustoimintaa milläkin toimialalla on valmistumassa tai jo valmistunut. Päällekkäistä tutkimustoimintaa vältetään. Lisäämme tutkimuslupapankit tälle sivulle myöhemmin.

Sivistystoimen tutkimuslupapankki (pdf)

Sosiaali- ja terveystoimen myönnetyt tutkimusluvat:
Myönnetyt tutkimusluvat 2019 (pdf, 48 Kt)
Myönnetyt tutkimusluvat 2018 (pdf, 24 Kt)
Myönnetyt tutkimusluvat 2017 (pdf, 27 Kt)