Asuminen

Espoo on turvallinen ja viihtyisä viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten muodostama verkostokaupunki. Espoossa on monipuolinen asuntotarjonta, sujuvat joukkoliikenneyhteydet ja kattavat palvelut.

Espoossa on lähes 136 000 asuntoa, joista 60 % on kerrostaloissa. Espoon asuntokannasta yli puolet on omistusasuntoja ja vuokra-asuntoja on kolmasosa. Espoossa on myös yli 5 500 asumisoikeusasuntoa. Väestönkasvun edellytysten ja talouden turvaamiseksi uusia asuntoja tarvitaan vuosittain 3 000.