Asukaspuistot

Huomioitavaa 30.11.2020 alkaen:

Kaikki asukaspuistot ovat avoinna lukuunottamatta Matinkylän asukaspuistoa, joka on remontissa.

Asukaspuistojen toiminta on toistaiseksi ulkotoimintaa. Asukaspuistojen sisätilat pidetään suljettuina. Wc-tiloja saa kuitenkin käyttää tarvittaessa, mutta tällöinkin tulee huomioida 2 m:n turvaväli sekä hyvä yskimis- ja käsihygienia.

Asukaspuistoissa noudatetaan tällä hetkellä voimassa olevia Korona-ohjeita. Puistoon ei saa tulla, jos on vähänkin sairaana. Puistossa tulee myös huomioida turvavälit sekä hyvä yskimis- ja käsihygienia.

Tilavuokraus ja muu ns. kuntalaiskäyttö asukaspuistoissa keskeytettiin marraskuussa 2020 ja keskeytystä on jatkettu aikuisten toiminnan osalta tällä hetkellä 31.3.2021 asti. Tilat ovat olleet rajoitetusti käytössä lasten harrastustoimintaan 1..2.2021 alkaen. Toimipisteiden henkilökunta on perunut tilavaraukset, jotka oli hyväksytty ennen rajoitusten voimaantuloa.

Asukaspuistoissa järjestetään toimintaa pienille koululaisille. Toiminta on pääsääntöisesti ulkotoimintaa. Koululaisten välipalahetken aikana huomioidaan hygieniaohjeet ja turvavälit. Osa koululaista on ilmoittautunut maksulliselle välipalalle ja osalla on omat eväät. Mikäli lapsia on paljon, välipalahetki porrastetaan.

Asukaspuistot on tarkoitettu eri-ikäisille lapsille ja varhaisnuorille sekä heidän vanhemmilleen ja hoitajilleen. Toiminta on avointa ja maksutonta, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.  Asukaspuistot tarjoavat pienille koululaisille mahdollisuuden valvottuun aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä maksulliseen välipalaan.

Asukaspuistot tarjoavat toimintaa lapsille ja aikuisille ohjatuissa ja itseohjautuvissa ryhmissä sisällä ja ulkona. Alle kouluikäiset osallistuvat toimintaan yhdessä vanhemman tai muun heitä hoitavan aikuisen seurassa. Asukaspuistojen henkilökunta, asiakkaat ja muut yhteistyötahot suunnittelevat toimintaa yhdessä. Asukaspuistoissa voi toimia myös maksullisia kerhoja.

Koululaisille

Asukaspuistot tarjoavat pienille koululaisille mahdollisuuden aamu- ja iltapäivätoimintaan. Heille on lukuvuoden aikana tarjolla maksullinen välipala. Lisätietoja saa asukaspuistojen ohjaajilta.

Tilojen vuokraaminen

Asukkailla on mahdollisuus käyttää ennalta sovitusti asukaspuiston tiloja myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tilojen vuokraus hoidetaan suoraan asukaspuistosta. Vuokrattavat tilat