Korjaus- ja hissiavustukset

Korjaus- ja hissiavustusten hakeminen

Vuoden 2017 alusta lähtien korjausavustukset myöntää ARA. Tämä tarkoittaa, että hakemukset jätetään ARA:an, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.

Valtion varoista myönnettäviä korjaus- ja hissiavustuksia voidaan hakea Espoossa sijaitsevien ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuntojen tai asuinrakennusten korjauksiin seuraavasti:

Avustusten hakuaika on ympärivuotinen

  • Ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjausavustus
  • avustus jälkiasennushissin rakentamiseen ja liikkumiseteen poistamiseen

Korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen

Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Ruokakunnan tulot eivät myöskään saa ylittää asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla saa olla varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta.

Vuoden 2017 alusta lähtien korjausavustus on enintään 50 % hyväksytyistä korjaus­kustannuksista

Avustus voi poikkeustapauksissa olla enintään 70 %, jos kyse on rintamaveteraanista tai veteraanin leskestä tai jos vanhus tai vammainen muutoin joutuisi välittömästi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteiden vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Hakuohje:

ARA korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen

Hissiavustukset ja liikkumisesteen poistaminen

Avustusta voidaan myöntää hissin rakentamiseen olemassa olevaan asuinkerrostaloon enintään 45 % hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta myönnetään myös muihin toimenpiteisiin, joilla mahdollistetaan liikkumisesteiden poistaminen. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Espoon kaupungilta on mahdollista saada määrärahojen puitteissa enintään 10 % lisäavustus jälkiasennushissin rakentamiseen.

Hakuohje:

ARAn hissiavustus

Avustus liikkumisesteen poistamiseen (esteettömyysavustus) (ARA)

Hakemus tulee jättää ARA:an ennen avustettavien toimenpiteiden töiden alkamista tai pyytää aloituslupa

Hakemukset jätetään ARA:an. ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Espoon kaupungin jälkiasennushissin lisäavustus haetaan Espoon kaupungilta.

Ohjaus ja neuvonta

Sami Malin
Asumisasioiden asiantuntija
p. 040 552 5956

Tekninen ja ympäristötoimi / Asuntoyksikkö
postiosoite: PL 49, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus