Kävely ja pyöräily

Espoon luonnonläheinen ympäristö ja kattava kevyen liikenteen verkosto antavat hyvät mahdollisuudet liikkua pyörällä tai jalan. Suurin osa kävely- ja pyöräilyteistä kuuluu talvikunnossapidon piiriin. Osa väylistä on kesäkäyttöisiä puistopolkuja tai ulkoilureittejä.

Kehitämme jatkuvasti kävelyyn ja pyöräilyyn tarkoitettua tieverkostoa. Uutta katuverkkoa rakennettaessa tarpeelliset kevyen liikenteen väylät ja -eritasot pyritään sisällyttämään ja puuttuvia väyliä rakennetaan jo olemassa olevien katujen varrelle. Käytössä olevia väyliä peruskorjataan jatkuvasti ja niiden liikenneturvallisuutta parannetaan. Kevyen liikenteen kehittämiseksi ja edistämiseksi tehdään yhteistyötä seudullisesti muiden pääkaupunkiseudun kuntien, Liikenneviraston ja HSL:n kanssa.