Mainostaminen katualueella

Kaupungilla on sekä pitkäaikaisia että lyhytaikaisia sopimuksia katualueella mainontaa harjoittavien yritysten kanssa. Lähinnä ne ovat linja-autojen odotuskatoksissa sekä valaisinpylväissä.        

Tilapäiset mainospaikat  

Mainospaikkoina voidaan vuokrata sillan kaiteita tms. liikennettä ja yleistä turvallisuutta haittaamattomia rakenteita tai yleistä aluetta enintään kahdeksi viikoksi.                

Siltabanderollit

Siltojen kaiteisiin (13 kpl) on mahdollista anoa tilapäistä mainoslupaa (myös kaupallista) enintään kahden viikon ajaksi kerrallaan. Poliittista mainontaa siltabanderolleissa ei sallita. Mainospaikkoja on alla olevissa siltojen kaiteissa:

1 Lintulaaksontie pohj./ Lintulaaksonsilta
2 Lintulaaksontie etel./ Pikkulinnunsilta
3 Viherlaaksontie/ Ostoskeskus
4 Espoonväylä/ Kiltakuja
5 Merituulentie/ Koulusilta
6 Nöykkiönkatu/ Vehaksensilta
7 Olarinkatu/ Meteorinranta
8 Kuitinmäentie/ Piispansilta
9 Martinsillantie/ Tukkurinsilta
10 Matinkatu/ Ostoskeskus
11 Soukantie/ Ostoskeskus
12 Soukantie/ Kastevuorenraitti
13 Alakartanontie/ Kastevuorenkuja

Vapaista siltapaikoista voi tiedustella osoitteesta kaivulupa@espoo.fi. Mainostaja teettää ja asentaa siltabanderollit itse.

Tilapäisten mainosten taksat:

A. Yleishyödyllisten tapahtumien ja tilaisuuksien mainostamisesta korvausta ei peritä. Näitä ovat mm.

  • kaupungin, järjestöjen, yhdistysten, oppilaitosten ja päiväkotien järjestämille, kaikille avoimille, maksuttomille ja yleishyödyllisille tapahtumille
  • urheiluseurojen ja järjestöjen pelivuoroille puistokentillä
  • pienimuotoisten tilapäisten liikennejärjestelyiden myöntäminen perhetapahtumien tms. vuoksi, jos ei aiheuta tarkastuskäyntejä
  • siivous- ja ympäristötalkoille
  • yleisiin vaaleihin liittyville tapahtumille ja tilaisuuksille vaalimainonta-aikana
  • puolustusvoimien, poliisin tai pelastuslaitoksen tms. töihin, harjoituksiin tai tapahtumiin
  • ministeriöiden ja valtion omistamien laitosten tutkimus- tai työhankkeille
  • kaupungin omien yksiköiden töihin
  • jäätelöauto tms. alueella hetkellisesti pysähtyvälle, liikkuvalle myyntikojulle tai pisteelle

Lupamenettely ks. alla (Tapahtumaopasteet)

B. Yhteisömainokset: 15 € + alv. 24% / vuorokausi (urheilutapahtumat, kulttuuritapahtumat)

C. Liikemainokset: 60 € + alv. 24% / vuorokausi

Ohjeet vaalimainontaan

Kaupunkitekniikan keskus on laatinut ohjeen, joka koskee vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin liittyvää mainontaa. Sama ohjeistus koskee sekä kaupungin järjestämissä telineissä tapahtuvaa mainontaa että puolueiden ja ehdokkaiden toteuttamaa omaehtoista mainontaa Espoon kaupungin hallinnoimilla alueilla. Aiemmista vaaleista poiketen Espoon kaupunki on päättänyt osin vapauttaa hallinnoimiensa yleisten alueiden ulkomainontaa. Vuoden 2019 vaalien osalta vaalimainontaa saa harjoittaa tämän ohjeen mukaisesti myös muualla kuin kaupungin järjestämissä telineissä.

Ohjeet eurovaalimainontaan Espoossa (pdf, 129 Kt)

Yleiset ohjeet vaalimainontaan Espoon kaupungin alueella (pdf, 97 Kt)

Espoon kaupungin järjestämät vaalimainospaikat (pdf, 9597 Kt)

Tapahtumaopasteet

Lupaa voi anoa tapahtuman opastamiseen (esim. urheilu- tai kulttuuritapahtuma, myymälän avajaiset tai muu vastaava yleisötapahtuma/juhlatilaisuus). Yhtä lupahakemusta kohden myönnettävien mainosten lukumäärä on enintään 30 ja ne on tarkoitettu opastamaan yhtä tapahtumaa suppealla alueella (esim. kaupunginosassa). 

Tapahtumaopasteluvan hinta on 60 € + alv. 24 % / 2 vk. Kaupunki valvoo mainosten asianmukaisuutta ja sillä on oikeus poistaa luvattomat mainokset katualueelta sekä periä poistosta aiheutuneet kustannukset.

Hae lupaa sähköisesti Rakentamisen ja maankäytön sähköinen asiointipalvelusta.  Oikean lupahakemuksen löydät osiosta Yleisten alueiden luvat, kohdasta Mainoslupa.