Tavoitteena kestävä tulevaisuus

Espoo kutsuttiin kesällä 2018 YK:n kestävän kehityksen globaaliin edelläkävijäkaupunkien ohjelmaan ”SDG Cities Leadership Platform” 24 muun kaupungin kanssa. Ohjelmaan valitut kaupungit ovat sitoutuneet saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Espoo valittiin ohjelmaan yliopistokaupunkien ryhmässä, Aalto-yliopisto on Espoon tärkeä kumppani. Espoo-tarinan mukaisesti kestävän kehityksen työhön osallistetaan asukkaat, yhteisöt ja yritykset, oppi- ja tutkimuslaitokset. Kestävä kehitys kuuluu kaikille.

Espoossa työ YK:n Agenda2030:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG, sustainable development goals) saavuttamiseksi alkaa tavoitteilla 4 Hyvä koulutus, 9 Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri sekä 13 Ilmastoteot. Tavoitteena on ohjelman aikana kumppaneiden kanssa Espoossa kehittää merkittäviä edelläkävijäratkaisuja, tuotteita ja palveluja, joilla voidaan ratkaista kestävään kehitykseen liittyviä haasteita globaalisti. Espoo toteuttaa edelläkävijärooliaan kaupungin lisäksi myös kansallisesti ja kansainvälisesti.

Espoon pitkäjänteinen työ kestävässä kehityksessä on viime vuosina saanut merkittäviä tunnustuksia niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Vuonna 2016 ja 2017 tehtyjen kansainvälisten tutkimusten mukaan Espoo on Euroopan kestävin kaupunki. Voimakkaasti kasvava Espoo on taloudellisilla, sosiaalisilla ja ekologisilla kestävän kehityksen mittareilla mitattuna onnistunut pitämään kaupunkikehityksen kestävänä. Kesäkuussa 2018 Espoo palkittiin maailman älykkäimpänä yhteisönä ja tammikuussa 2019 Espoo sai Energy Globe Award- palkinnon kestävien kaupunkien sarjassa yhteistyöstä energia-asioissa.

Espoon tavoitteena on olla vastuullinen edelläkävijä. Kestävää tulevaisuutta rakennetaan uusilla liikkumisen, rakentamisen ja energiaratkaisuilla, kestävää elämäntapaa tukevassa opetuksessa ja kasvatuksessa, hyvinvointia vahvistavissa kulttuurin, liikunnan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja ylläpitämällä viihtyisää lähiluontoa ja viheralueita.

Espoo on mukana rakentamassa kestävää Suomea. Se liittyi ensimmäisenä kaupunkina Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen, jonka tavoitteena on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Kaupunki on mukana sitoumuksessa Kestävä kehitys -ohjelmallaan. Lisäksi sen eri yksiköt sekä espoolaiset yritykset, yhteisöt ja muut toimijat ovat antaneet omia sitoumuksiaan. Sitoumuksiin on nyt liitetty myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Mitä 17 tavoitteesta sinä haluaisit olla edistämässä?

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -yhteistyön kautta kaupunki on mukana kehittämässä pääkaupunkiseudusta puhtaiden ja älykkäiden ratkaisujen testialuetta. Yhteistyön tavoitteena on lisätä vientiä ja työllisyyttä, luoda uutta liiketoimintaa, vähentää päästöjä, sujuvoittaa asukkaiden arkea ja lisätä viihtyisyyttä.

Mitä kestävä kehitys on?

Kestävä kehityksellä tarkoitetaan muutosta, jonka tavoitteena on taata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat edellytykset elää maapallolla kuin mitä nykyisellä sukupolvella on. Kasvun ja kehityksen tulisi olla kestävää ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti sekä taloudellisesti.

Kestävä Espoo -ohjelma
Poikkihallinnollisen ohjelman tavoitteena on kehittää ja parantaa uusia kestäviä ratkaisuja kaupungin taloudellisten, sosiaalisten sekä ilmasto-, energia- ja ekologisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Espoon kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus
Olemme sitoutuneet rakentamaan parempaa Suomea - liity sinäkin! Katso video Espoon yhteiskuntasitoumuksesta.

Kestävä kehitys Espoossa, YouTube videot

Tee oma sitoumuksesi Valtioneuvoston kanslian sitoumus2050-sivulla

Kestavakehitys.fi
Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
Tutustu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin YK-liiton sivuilla.

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö
Tavoitteena on vuoteen 2021 mennessä kehittää seudusta maailmanluokan testialue ja näyteikkuna puhtaissa ja älykkäissä ratkaisuissa.

Julkaisuja ja tietoa Espoon ympäristön tilasta ja ympäristöasioiden kehittymisestä sekä Espoon ilmasto-ohjelma 2016-2020
Tutustu Kestävä kehitys Espoossa -tietoiskuihin, kaupungin ympäristöraportteihin sekä kaupungin ilmasto-ohjelmaan.