Viherkallion asukaspuiston kerho

Viherkallion asukaspuiston kerhossa toimimme lapsilähtöisesti hyödyntäen lasten aloitteita, mielenkiinnon kohteita ja vahvuuksia. Kerhossa lapsi harjoittelee sosiaalisia taitoja mm. toisten huomioimista ja kerhokavereiden kanssa yhdessä olemista ja leikkimistä.

Kerhopäiviin sisältyy ulkoilua, eväiden syöntiä ja leikkiä. Kerhon aikana kerholaisilla on mahdollisuus vapaaseen leikkiin, jonka lisäksi kerhossa on ohjattuja tuokioita. Ohjattujen tuokioiden sisältönä on laulua, kädentaitoja, satuja ja liikuntaa.

Huom! Kerhopäivät muuttuvat syksystä 2019 alkaen.


ma-ke klo 8.30-11.30

3-5-vuotiaiden kerho