Avustukset

Hakuajat
Yleistä avustuksista
Avustuspäätökset
Hakemusten arviointi ja avustusperiaatteet
Espoon kaupungin näkyvyys tiedotuksessa ja markkinoinnissa

Ajankohtaista


Kulttuuriavustusten hakuajat vuodelta 2020 ovat ohi. Vuosiavustuksista ja ammattitaiteilijan työskentelyapurahasta (1 vuosi) vuodelle 2021 päätetään joulukuussa. 

Projektiavustusten ja taideapurahojen haku avautuu seuraavan kerran helmikuussa 2021 jatkuen elokuun loppuun asti. Vuosiavustusten ja ammattitaiteilijan työskentelyapurahan hakuaika alkaa huhtikuussa 2021. Tarkemmat tiedot päivittyvät verkkosivuille ennen hakuaikojen avautumista. 

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi kulttuurin vuosiavustuksia vuodelle 2020 ei peritä takaisin, vaikka toiminnassa olisi muutoksia tai peruutuksia. Myös vuosiavustushakemusten liitteiden ja selvitysten palauttamisajoissa pyritään joustamaan. Neuvontaa annetaan sähköpostitse kulttuuriavustukset[at]espoo.fi
Lisätietoja verkkouutisessa

Avustusten selvitykset tehdään pdf-lomakkeilla. Hakulomake lähetetään Espoon kaupungin kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo(at)espoo.fi tai postitse: Espoon kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 Espoon kaupunki. 

Hakulomakkeet löydät kootusti Lomakkeet-sivulta
Huom! Käytäthän aina ajankohtaista lomaketta verkkosivuiltamme.

Kulttuurin avustusklinikka

Kulttuurin avustusklinikka on kaikille avoin neuvontatapahtuma, jonka järjestämme 2-3 kertaa vuodessa.  Seuraava Kulttuurin avustusklinikka järjestetään maaliskuussa 2021 hakukausien avautumisen myötä. 

Hakuajat

Projekti- ja kehittämisavustusten sekä taideapurahojen haku avautuu helmikuun 2021 alussa ja päättyy 31.8.2021 klo 15.45. Avustuspäätöksiä tehdään hakujakson aikana 1-2 kuukauden välein. Projekti- ja kehittämisavustusta haetaan ensisijaisesti sähköisen palvelun kautta.

Vuosiavustusten hakuaika vuodelle 2022 alkaa 1.4.2021. Hakuaika päättyy ammatillisilla kulttuuritoimijoilla ja kulttuuriyhdistyksillä 15.5.2021 klo 15.45. Kotiseutuyhdistysten hakuaika päättyy 30.9.2021 klo 15.45.

Ammattitaiteilijan työskentelyapurahan vuodelle 2022 hakukausi alkaa 1.4.2021 ja päättyy 30.9.2021 klo 15.45.

Yleistä avustuksista

Espoon kulttuurilautakunta myöntää vuosiavustuksia ja projekti- ja kehittämisavustuksia pääsääntöisesti espoolaisille kulttuuritoimijoille ja Espoossa tapahtuvaan kulttuuritoimintaan. Lisäksi kulttuurilautakunta myöntää taideapurahoja espoolaisille ammattitaiteilijoille. 

Vuosiavustukset on tarkoitettu mahdollistamaan vakiintuneiden taide- ja kulttuurilaitosten sekä taide- ja kulttuuriyhdistysten toimintaa. Vuosiavustuksilla tuetaan myös kotiseututyötä.

Projekti- ja kehittämisavustuksilla pyritään toteuttamaan festivaaleja, asukkaiden osallisuutta lisääviä kulttuuritapahtumia sekä taide- ja kulttuurialan projekteja. Projekti- ja kehittämisavustuksilla kehitetään uusia toimintamalleja taide- ja kulttuuriorganisaatioiden sisällä tai yhteistyönä. Avustusta voi myös hakea taideharrastamistoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen.

Taideapurahoja ja ammattitaiteilijan työskentelyapurahaa voivat hakea espoolaiset ammattitaiteilijat taiteenalasta riippumatta. Taideapurahoja myönnetään yhden ja kolmen kuukauden työskentelyjaksoille. Ammattitaiteilijan työskentelyapuraha on vuoden kestoinen ja myönnetään vuosittain yhdelle taiteilijalle.

Avustuspäätökset

Kulttuurilautakunta tekee avustuspäätökset yli 3000 euron myöntösummista kokouksissaan. Vuosiavustuksista ja ammattitaiteilijan työskentelyapurahasta (1 vuosi) päätetään joulukuussa, projekti- ja kehittämisavustuksista ja taideapurahoista (3 kk) maalis-syyskuun kokouksissa.

Projekti- ja kehittämisavustuksen hakemus tai taideapurahahakemus (3 kk) ehtii pääsääntöisesti päätettäväksi kulttuurilautakunnan seuraavaan kokoukseen kun se on saapunut kirjaamoon kolme viikkoa ennen kokouspäivää hakukauden aikana.

Kulttuurilautakunnan kokousaikataulut

Kulttuurilautakunta on delegoinut kulttuurijohtajalle kulttuuriavustusten päätösvallan niiden hakemusten osalta, joiden myöntösumma on korkeintaan 3000 euroa. Viranhaltijapäätöksiä avustuksista tehdään kuukausittain.

Päätös avustuspäätöksestä lähetetään jokaiselle hakijalle sähköpostitse tai maapostilla.

Kulttuurilautakunnan pöytäkirjat  julkaistaan Espoon kaupungin verkkosivustolla kokouksen ja pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen. Myös viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat katsottavissa verkkosivuilla.

Hakemusten arviointi ja avustusperiaatteet

Hakemuksista arvioidaan seuraavia tekijöitä:

  • Taiteellinen laatu
  • Monimuotoisuus ja tasa-arvo
  • Saavutettavuus ja saatavuus
  • Osallisuus ja osallistuminen
  • Toiminnallinen laatu ja toteutus

Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja tukea kulttuuritoimintaa alueellisesti tasapuolisesti ja eri väestöryhmät huomioon ottaen sekä lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Kulttuuriavustuksilla tuetaan kaupungin strategisia linjauksia. Ks. kaupunginvaltuuston vuonna 2015 hyväksymä  KulttuuriEspoo 2030 -ohjelma

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan hakijan tarve avustukseen, hakijan toiminnan laatu, laajapohjaisuus sekä kulttuurilautakunnan käytettävissä olevat avustusmäärärahat. Hakijan tulee pyrkiä omarahoitusosuuteen, joka on kohtuullisessa suhteessa haettavaan avustusosuuteen.

Avustusta voi saada samaan tarkoitukseen ainoastaan yhdeltä kaupungin yksiköltä. 

Kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet (pdf) ovat luettavissa kokonaisuudessaan tämän sivun Liitteet-osiossa.

Espoon kaupungin näkyvyys tiedotuksessa ja markkinoinnissa

Avustettavaa toimintaa tai tapahtumaa koskevassa tiedotuksessa ja markkinoinnissa tulee käyttää sekä Espoon kaupungin että KulttuuriEspoon logoa. 

Valitse sopiva logo käyttötarkoituksen mukaan. Huomaathan, että KulttuuriEspoon logoa käytetään valkoisella taustalla mustana (positiivi) ja mustalla taustalla valkoisena (negatiivi), ei koskaan mustan tai valkoisen laatikon sisällä. 

Espoon kaupungin logot kaupungin aineistopankissa
KulttuuriEspoon logot kaupungin aineistopankissa