Asiakkaan ja potilaan tiedonsaantioikeudet

Asiakkaiden ja potilaiden tietoja kirjataan Espoon sosiaali- ja terveyspalveluissa eri henkilörekistereihin siinä määrin kuin se on tarpeellista kunkin asian hoitoa varten.

Tietosuojaselosteet löydät sivulta Tietosuojaselosteet.

Asiakkaana tai potilaana sinulla on oikeus tarkastaa omat tietosi rekistereistä. Tämän voit tehdä siten, että lähetät omakätisesti allekirjoitetun rekisteritietojen tarkastuspyynnön.

Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti. Tietoturvasyistä johtuen emme voi ottaa vastaan tarkastuspyyntöjä sähköpostitse tai puhelimitse. Jos huomaat virheitä tai epätarkkuuksia omissa tiedoissasi, sinulla on oikeus vaatia tietojesi korjaamista. 

Tältä sivulta löytyvät lomakkeet, joilla voit pyytää rekisteritietojen tarkastamista tai korjaamista. Lomakkeissa on myös niiden lähetysosoitteet. Pyynnön voi myös jättää käynnin yhteydessä toimintayksikköön, kirjaamoon tai asiointipisteeseen.

Espoon kaupungin tuottamat potilasasiakirjat on siirretty valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään. Omakanta on palvelu, josta näet 13.5.2014 jälkeen tallennetut omat potilastietosi. Kaikkien tietojen ei ole tarkoitus näkyä Omakanta-palvelussa.

Lisätietoja Omakanta-palvelusta