Poliklinikat

Potilaat tulevat poliklinikalle lääkärin lähetteellä.

Geriatrian poliklinikka

Poliklinikalla arvioidaan potilaiden toimintakykyä ja tehdään kuntoutumissuunnitelma yhdessä potilaan kanssa. Arviointiin osallistuu sairaalan henkilökuntaa potilaan tarpeiden mukaan. Geriatrinen arviointi- ja konsultaatiopoliklinikka tarjoaa myös konsultaatiota ammattilaisille. Potilaat tulevat poliklinikalle lähetteellä.

Muistipoliklinikka

Muistipoliklinikalla tutkitaan yli 70-vuotiaita espoolaisia, joilla epäillään muistisairautta. Poliklinikalle tarvitaan lähete. Vastaanotolle pyydetään mukaan haastattelua varten henkilö, joka tuntee asiakkaan elämäntilanteen. Asiakas käy muistipoliklinikalla 1–3 kertaa. Jatkohoito ja seuranta tapahtuvat omalla lääkärillä ja alueellisella muistineuvojalla. Alle 70-vuotiaiden muistihäiriöt tutkitaan erikoissairaanhoidossa.

Geropsykiatrian poliklinikka

Poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan iäkkäitä potilaita, joilla on psykiatrisia häiriöitä. Poliklinikalla hoidetaan Uudenmaan kuntien iäkkäitä asukkaita. Palvelusta vastaa Espoon sairaalan tiloissa HUS. Potilaat tulevat poliklinikalle lähetteellä.

Palliatiivinen poliklinikka

Palliatiivinen poliklinikka tarjoaa palveluita saattohoidossa ja palliatiivisessa hoidossa oleville potilaille. Palliatiivisella eli oireenmukaisella hoidolla tarkoitetaan parantumatonta, etenevää sairautta sairastavan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa sekä potilaan ja hänen läheistensä tukemista. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe. Potilaat tulevat poliklinikalle lähetteellä.

Poliklinikan toimintamuotoja ovat sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotot, arviokäynnit potilaan kotona tai poliklinikalla. Palliatiivinen poliklinikka tarjoaa myös konsultaatiota ammattilaisille.

Infuusiopoliklinikka

Poliklinikalla annetaan esimerkiksi suonensisäistä lääkehoitoa. Potilaat tulevat poliklinikalle lähetteellä.

Näyttöpoliklinikka

Espoon sairaalan osastonlääkäri määrää tarvittaessa sairaalan osastolta kotiutuneille potilaille kontrollikäynnin näyttöpoliklinikalle.