Liiketoimintasuunnitelma

Yrityksen perustaminen kannattaa aloittaa huolellisella suunnittelulla. Liiketoimintasuunnitelma auttaa kirkastamaan ajatuksia ja kokoaa ne yhteen yrittäjän työkaluksi, jota kannattaa päivittää yritystoiminnan kehittyessä. Liiketoimintasuunnitelma kuvaa ansaintamallin, tavoitteet sekä keinot niiden saavuttamiseksi. Se auttaa hahmottamaan, millaisia resursseja tarvitset ja miten yrityksen kannattavuus rakentuu. Liiketoimintasuunnitelma tarvitaan myös starttirahan ja muiden tukien ja rahoitusten hakemiseen.

Business Espoo on apunasi liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien laatimisessa: