Enterprise Europe Network tarjoaa kansainvälistymisneuvontaa

Yrittäjänä saat kansainvälistymisneuvontaa Euroopan komission alaiselta yritystukiverkosto Enterprise Europe Networkiltä, jonka palveluihin kuuluvat muun muassa:

EU-rahoitusneuvonta: Tietoa EU:n tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista ja -ohjelmista. 

Yleinen maa- ja markkinatieto: Selvitämme asiakkaan puolesta esimerkiksi organisaatioiden yhteystietoja eri maista. Tarjoamme myös perustietoa yrityksen perustamisesta toiseen maahan.

Sisämarkkinaongelmat: Välitämme Euroopan komissiolle tietoa ongelmista, joita yritykset kohtaavat sisämarkkinoilla toimiessaan. Verkostomme neuvoo yrityksiä luottamuksellisesti konkreettisissa tilanteissa ja raportoi yritysten ongelmatilanteista komissiolle ilman, että vaikeuksia kohdanneet yritykset ovat tunnistettavissa. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja parantaa sisämarkkinalainsäädäntöä. Tarkoituksena on varmistaa, että tulevissa poliittisissa päätöksissä voitaisiin ottaa aiempaa paremmin huomioon sisämarkkinoilla toimivien yritysten käytännön kokemukset.

Lakineuvonta: Tarjoamme yleistä lakineuvontaa mm. EU-säädösten vaikutuksista ja täytäntöönpanosta, eri maiden kansallisesta lainsäädännöstä, kv-kaupan sopimuksista ja riitatilanteista, kuljetusehdoista, verotuksesta ja julkisista hankinnoista.