Yrityksesi asialla kansainvälistymisessä

Kauppakamarit ovat maailmanlaajuisesti arvostettuja elinkeinoelämän järjestöjä. Maailmassa on yli 12 000 kauppakamaria, jotka ovat kukin oman alueensa elinkeinoelämän asiantuntijoita. Tärkeimpiä kansainvälisiä kauppakamarijärjestöjä ovat Kansainvälinen kauppakamari ICC sekä sen alaiset World Chambers Network WCNWorld Chambers FederationICC:n Suomen osasto ja Eurochambres.

Enterprise Europe Network

Kauppakamariverkoston lisäksi Helsingin seudun kauppakamari kuuluu Euroopan komission alaiseen yritystukiverkostoon Enterprise Europe Networkiin. Teemme tiiviisti yhteistyötä muiden maiden keskusten kanssa. Järjestämme maksuttomia ja kaikille avoimia tilaisuuksia kansainvälistymisestä, tarjoamme EU-rahoitusneuvontaa, apua ulkomaisen alihankkijan tai muun yhteistyökumppanin etsimisessä sekä informaatiopalvelut kansainvälisen liiketoiminnan säädös- ja viranomaiskysymyksissä.

Kansainvälistymisneuvonta Enerprise Europe Networkissa

EU-rahoitusneuvonta: Välitämme tietoa EU:n tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista ja -ohjelmista. Ajankohtaisella tiedottamisella pyrimme aktivoimaan yrityksiä ja muita organisaatioita hyödyntämään EU-ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia.

Yleinen maa- ja markkinatieto: Selvitämme asiakkaan puolesta esimerkiksi organisaatioiden yhteystietoja eri maista. Tarjoamme myös perustietoa yrityksen perustamisesta toiseen maahan.

Sisämarkkinaongelmat: Välitämme Euroopan komissiolle tietoa ongelmista, joita yritykset kohtaavat sisämarkkinoilla toimiessaan. Verkostomme neuvoo yrityksiä luottamuksellisesti konkreettisissa tilanteissa ja raportoi yritysten ongelmatilanteista komissiolle ilman, että vaikeuksia kohdanneet yritykset ovat tunnistettavissa. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja parantaa sisämarkkinalainsäädäntöä. Tarkoituksena on varmistaa, että tulevissa poliittisissa päätöksissä voitaisiin ottaa aiempaa paremmin huomioon sisämarkkinoilla toimivien yritysten käytännön kokemukset.

Lakineuvonta: Tarjoamme yleistä lakineuvontaa mm. EU-säädösten vaikutuksista ja täytäntöönpanosta, eri maiden kansallisesta lainsäädännöstä, kv-kaupan sopimuksista ja riitatilanteista, kuljetusehdoista, verotuksesta ja julkisista hankinnoista.

FinnCham-verkosto

Kauppakamarien globaali FinnCham-verkosto kokoaa 35 eri puolilla maailmaa toimivaa kauppayhdistystä, kauppakamaria ja kiltaa vahvistamaan suomalaisyritysten kansainvälistymistä ja vientiponnisteluja.

Ulkomaankaupan asiakirjat

Kauppakamarit myöntävät Euroopan unionin yleisiä alkuperätodistuksia, ATA Carnet tulliasiakirjoja, Force majeure- ja muita erityistodistuksia. Yleisimpiä kauppakamarissa vahvistettavia ulkomaankaupan asiakirjoja ovat kauppalaskut, pakkausluettelot, hinnastot ja erilaiset todistukset.

Ulkomaankaupan kansiot

Helsingin seudun kauppakamarin ulkomaankaupan kansiot ovat yrityksesi apuna käytännön ulkomaankaupan toiminnoissa. Kansiot on toteutettu niiden tarpeiden pohjalta, joita ulkomaankauppaa käytännössä hoitavat henkilöt ovat esittäneet kauppakamarille. 

Mallisopimukset

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) kautta voi ostaa mallisopimuksia, jotka tarjoavat eri maista tuleville sopimuskumppaneille puolueettoman lähtökohdan ja nopean tavan tehdä sopimuksia. ICC:n mallisopimuksia käytetään kaikkialla maailmassa.

Koulutus ja tapahtumat

Järjestämme vuosittain kansainvälistymiseen liittyviä kaikille avoimia koulutuksia, joihin Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritykset osallistuvat jäsenetuhintaan. Lisäksi järjestämme maksuttomia tilaisuuksia kansainvälistymisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.