Hoppa till innehåll.
Piirroskuva koronarokotus kuvituskuva

Tidsbokningen för coronavaccinering öppnas på tisdag 15.6 för Esbobor som i år fyller 25–29 år

14-06-2021

Tidsbokningen för coronavaccinering öppnas på tisdag 15.6 för Esbobor som i år fyller 25–29 år, det vill säga personer födda 1992–1996. Dessutom kan också Esbobor som hör till äldre åldersgrupper eller riskgrupp 1 eller 2 som definierats av Institutet för hälsa och välfärd fortfarande boka tid för vaccinering.

En människa stiger på bussen.

Bussrutterna i södra Esbo ändras när metron börjar köra till Stensvik

11-06-2021

Bussrutterna ändras i södra Esbo när metron börjar köra till Stensvik. De nya bussrutterna förbättrar de interna förbindelserna i Esbo.

Illustrationen visar människor som rör sig framför husen.

Fullmäktige godkände generalplanen för norra och mellersta Esbo

11-06-2021

Generalplanen möjliggör 40 000 nya invånare och 7 000 nya arbetstillfällen i norra och mellersta Esbo. Planområdet är stort, eftersom det omfattar över en tredjedel av Esbos markyta.

Illustration av människor med ansiktsmaskerna.

Huvudstadsregionen återgick till en lägre epideminivå, d.v.s. accelerationsfasen

10-06-2021

Under sitt möte den 10 juni 2021 beslutade huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona att huvudstadsregionen har återgått till en lägre epideminivå, det vill säga accelerationsfasen. Beslutet baseras på det epidemiologiska läget och en helhetsbedömning som utförts.

Maski illustration.

Anvisningar med anledning av coronaviruset

På vår coronasida hittar du aktuell information om coronaviruset samt relaterade åtgärder och restriktioner.

Om du ens har något av symtomen som tyder på coronaviruset, boka tid för ett coronatest.

Espoo liikkuu -liput

Idrottsanläggningar

Vid alla idrottsanläggningar utomhus ska följande riktlinjer och anvisningar följas:

  • Håll ett avstånd på minst ett par meter till andra människor.
  • Sköt om hygienen (använd handskar om du rör till exempel gymredskap, snyt dig i en näsduk)
Vadare i Bredvikens våtmark.

Följ livet på fågelområdet i Bredviken

Bird Life Finland har installerat en streamande kamera i Bredvikens naturskyddsområde. Följ fåglarnas liv på strandängen och i strandvattnet.

Koronarokotteet nosto

Coronavaccinering i Esbo

I vaccinationstur står nu:

  • personer som i år fyller 25  år och äldre 
  • personer i riskgrupp 1 och 2 (enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s definition)

Om du hör till ovan nämnda grupper kan du boka tid:

  • coronavaccinbokning.fi
  • Genom att ringa numret 09 816 34800 (mån–fre kl. 8–18).
    • Närståendevårdare kan tills vidare boka tid endast per telefon.

Information om olika coronaintyg.

Läs mer: esbo.fi/coronavaccinering

Instagram @espoonkaupunki

Ohita Instagram