Hoppa till innehåll

Stavgång i skogen

Utflykt i naturen

I Esbo finns lundar, gammal skog, fågelvatten, skärgård och som pricken på i:et Noux nationalpark. Vid sidan av många värdefulla och skyddade naturobjekt blomstrar en rik närnatur i Esbo. Därför erbjuder Esbo utmärkta möjligheter till såväl självständiga som guidade naturutflykter.

Espoo Innovation Garden

Esbo är innovationernas trädgård

Esbo är upplevelsernas och innovationernas trädgård, Espoo Innovation Garden. Det är ett öppet samarbetsnätverk för invånare, företag och samfund.

Jourhjälpen

Jourhjälpen 116117 tagits i bruk

Jourhjälpen har öppet när hälsostationerna har stängt. Numret 116117 ersätter rådgivningnumret 09 87 10023.

Instagram @espoonkaupunki

@espoonkaupunki