Hoppa till innehåll.
En man och reflekterande material.

Enter Espoo skapar hållbar tillväxt – Espoo Marketing är nu Enter Espoo

23-10-2020

Bolaget som orkestrerar och marknadsför den största innovationssammanslutningen i Norden går nu under namnet Enter Espoo Oy. Det nya namnet och den nya företagsidentiteten offentliggjordes under det virtuella firandet av bolagets 5-årsdag den 23 oktober 2020.

henkilö9_kuvituskuva

Esbo ber om invånarnas åsikter om stadens tjänster

19-10-2020

I oktober får över 2 000 slumpmässigt valda Esbobor en enkät per post. I enkäten ombeds invånarna bedöma de kommunala tjänsterna, såsom skoltjänster, social- och hälsovårdstjänster, säkerhet samt boende- och trafikförhållanden. Det är frågan om den första mer omfattande undersökningen av kommunala tjänster som genomförs i flera städer under coronaepidemin.

Iltavalaistu moottoritie

Testningen av det nya trafikledssystemet inleds på Åboleden

15-10-2020

De variabla hastighetsbegränsninsmärken på Åboleden mellan Ring III-Munskhöjden testas 19.10-2.11.2020. Under testningen av utrustningen lönar det sig dock att förbereda sig på partiella avspärrningar av körfält.

Egnahemshusbygge.

Egnahemstomterna var rekordpopulära

15-10-2020

I ansökningen om egnahemstomter som arrangerats av Esbo stad erbjöds 78 tomter på olika håll i Esbo. 1 863 ansökningar lämnades in.

Maski illustration.

Anvisningar med anledning av coronaviruset

På vår coronasida hittar du aktuell information om coronaviruset samt relaterade åtgärder och restriktioner.

Espoo liikkuu -liput

Idrottsanläggningar

Vid alla idrottsanläggningar utomhus ska följande riktlinjer och anvisningar följas:

  • Håll ett avstånd på minst ett par meter till andra människor.
  • Sköt om hygienen (använd handskar om du rör till exempel gymredskap, snyt dig i en näsduk)
Katja Reinan grafiikka.

Juurisyy – Katja Reinas grafik i Naturens hus Villa Elfvik

På utställningen Juurisyy (Roten till allt) får naturmotiv skildra olika känslor och livssituationer. Med sina verk vill Reina påminna oss alla om vikten av att bevara vår växelverkan med naturen.

Kuumemittari, kuumetta.

Misstänker du coronasmitta?

Om du ens har något av symtomen som tyder på coronaviruset, kan du boka tid för ett coronatest via HUS coronabot.  

Om du vill sköta ärenden per telefon, ring Esbos coronavirusnummer, tfn 09 816 34600. Numret är öppet mån–fre kl. 7–18 och lör–sön kl. 9–15. Kvällstid kan du ringa Jourhjälpen på numret 116 117. 

Du kan också göra en symtombedömning på adressen www.omaolo.fi. Via tjänsten får du anvisningar som lämpar sig för dina symtom.

Aktuellt om coronaviruset: esbo.fi/coronaviruset.

Instagram @espoonkaupunki

Ohita Instagram