3D-experiment bjöd in stadsborna att planera sin vardagsmiljö

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
29-11-2018 kl. 10.37

Esboborna är intresserade av möjligheten att delta i planeringen av sin stadsmiljö visade det digitala experiment som Esbo stad och företaget 3DBear nyss har avslutat. Stadsborna fick med hjälp av en 3D-app som är under utveckling lägga till element i sin vardagsmiljö i en virtuell värld.

Experimentet är ett konkret steg mot Esbo stads målsättningar gällande livslångt lärande. Målet var att utveckla stadsbornas digitala färdigheter och inkludera invånarna i stadsplaneringen på ett lätt och inspirerande sätt.

De flesta testerna utfördes tillsammans med eleverna i klass tre och åtta i skolorna Tapiolan koulu och Meritorin koulu samt eleverna i klass fyra i Koulumestarin koulu. De gav med hjälp av appen idéer till vilka slags lösningar som skulle kunna användas för att utveckla skollokalernas funktion och trivsamhet och lärde sig samtidigt en livsviktig färdighet inför framtiden, dvs. att använda teknik.

– De tekniska lösningarna i sig själva blir snabbt föråldrade, men med hjälp av experimenten lär barnen sig att lära sig nya saker och skaffa kunskap och färdigheter. När vi inkluderar barnen i utvecklingen av ny teknik ser vi till att de som vuxna har förmåga att agera flexibelt i förhållande till den ständigt föränderliga tekniken, konstaterar planerare Minna Kukkonen från Esbo stads bildningssektor.

Ex tempore-experiment intresserade i Hagalund

Kommuninvånare i olika åldrar inbjöds i större omfattning att delta bl.a. under Esbodagen, då representanter för staden och 3DBear besökte Hagalund. Uppgiften var då att planera området vid metrostationen och bussterminalen.

Utmaningen visade sig framför allt bestå i svårigheten att få folk att delta, dvs. hur man ska nå de intresserade.

– Det verkar som om folk inte vill engagera sig i workshopar, men när man finns på plats i gatuvimlet är de intresserade. Så gick det på Esbodagen, men vi ändrade planerna i flygande fläng – dvs. vi tillämpade en experimentkultur också i det fallet. Slutresultatet var bra, eftersom vi fick beröm både för att appen är enkel att använda och för att staden ber om kommuninvånarnas syn på planeringen av stadsmiljön, berättar Valia Wistuba, som är utvecklingschef för Esbos digitala agenda.

Åttorna i Tapiolan koulu tittar metrostationen i Hagalund via 3D-appen
Åttorna i Tapiolan koulu kom med idéer om hur man kan öka trivseln inte bara i den egna skolan, utan även i miljön kring Hagalunds metrostation.

Esbo stadsmuseum deltog också i experimentet ur kulturmiljöperspektiv. Med hjälp av en app för förstärkt verklighet kan man ta reda på vad stadsborna önskar sig av den egna närmiljön.

– Appen skulle även kunna väcka den historiska fantasin och inspirera människor till att lära känna den egna hembygden, vilket i sin tur skulle öka intresset för att ta hand om den egna kulturmiljön, konstaterar museilektor Tiina Hero.

Resultaten av de workshopar för planering av stadsrummet som genomfördes med eleverna fanns utställda på KAMU i Utställningscentret WeeGee i november och fungerar även som motspelare till stadsplanerarnas visioner på den kommande utställningen Blicken mot horisonten.

3D-experimentet var en del av Esbo stads digitala agenda och genomfördes enligt Esbos modell för samutveckling och som ett samarbete mellan staden och det företag som har utvecklat den testade appen.

– Experimentet visade att vi även i fortsättningen skulle kunna främja invånarnas deltagande i miljöplaneringen med en praktisk 3D-app av motsvarande slag. Detta övervägs och utreds i samarbete med de olika enheterna i staden, konstaterar Valia Wistuba.

Växter och bänkar i miljön kring metrostationen i Hagalund
Skoleleverna föreslog bl.a. växter och fler bänkar i miljön kring metrostationen.

Mer information

  • bildningssektorns digitala utvecklingschef Harri Luttinen, harri.luttinen@espoo.fi 
  • utvecklingschef för den digitala agendan Valia Wistuba, valia.wistuba@espoo.fi
  • Esbos digitala agenda